Kazanie na dziś:

Nie słuchamy nauczycieli, którzy zamiast wykładać odczytują swoje skrypty. Słuchacze zdumiewali się nauką Jezusa, gdyż Jego słowa były pełne mocy. Nie wystarczy mówić rzeczy »»

 

Dzisiaj

18:00 - Cieszyn Kalembice, kościół Miłosierdzia Bożego. Msza prymicyjna bpa Tadeusza Kusego.

Wiadomości

Majówka podbeskidzkich stypendystów "Dzieła Nowego Tysiąclecia"

W niedzielę, 3 maja, stypendyści modlić się będą w intencji ojczyzny w sanktuariach maryjnych w Wambierzycach i w Bardzie Śląskim. (1 maja 2009) »»

Groń Jana Pawła II czeka na trzeciomajowych pielgrzymów

Groń Jana Pawła II (890 metrów n.p.m.) to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię polskiego papieża. (1 maja 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Bp Rakoczy konsekrował kościół pw. św. Józefa w Zabrzegu

"Jego miłość nie była zaborcza i została całkowicie oddana w służbę misji Jezusa, pomimo że Józef nie rozumiał wszystkiego". (1 maja 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Konsultant z najwyższej rady Rycerzy Kolumba na Podbeskidziu

"Sekularyzm, otaczający nas w świecie, zniszczy nas, jeśli nie będziemy odważnie głosić swoich przekonań". (30 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Zakończenie diecezjalnej pielgrzymki bielsko-żywieckiej

„Chodzi o to, żeby odnowić sumienia i w tym świetle patrzeć na codzienne życie. Mamy podejmować zadania w duchu wiary, nadziei i miłości” (30 kwietnia 2009) »»

Pielgrzymi z diecezji bielsko-żywieckiej na papieskiej audiencji

"W Roku św. Pawła przybywacie do miejsc związanych z jego apostolską działalnością , aby od niego uczyć się wiary". (29 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Ewangelicki proboszcz rozdał 3,5 tys. naklejek z biblijnymi cytatami

Duchowny dziękuje tym, którzy zdecydowali się umieścić Słowo Boże na autach i nazywa ich "zmotoryzowanymi apostołami XXI wieku". (29 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Pielgrzymi z Podbeskidzia modlą się przy grobie św. Pawła

Nabożeństwom w rzymskich bazylikach przewodniczyć będzie bp Rakoczy. Pielgrzymi wezmą jutro udział w audiencji z papieżem. (28 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

I Ogólnopolski Tydzień Biblijny w Żywcu

Przedsięwzięcie przebiega pod hasłem „Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1,21) i odbywa się po raz pierwszy w Kościele katolickim w Polsce. (28 kwietnia 2009) »»

Bp Rakoczy: katolicka szkoła – panaceum na laicyzację świata

"Szkoła i prowadzona w niej edukacja jest jednym ze współczesnych areopagów, na których toczy się spór o człowieka i jego godność". (26 kwietnia 2009) »»

Stypendyści "Dzieła Nowego Tysiąclecia" na spotkaniu formacyjnym

W diecezji bielsko-żywieckiej jest 60 stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Pochodzą z wiosek i małych miejscowości. (26 kwietnia 2009) »»

Leśna: milczący pogrzeb porzuconego noworodka

"Gromadzi nas chęć wołania do Boga, aby wybaczył wszystkim, którzy przez zaniedbanie przyczynili się do tej tragedii" (24 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Rusza kolejny "Tydzień z Ewangelią"

"To tak jakby Bóg nas pytał: co znaczę w twoim życiu, czy jestem kimś realnym, czy raczej jestem dla ciebie tylko abstrakcyjną ideą?" (24 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Biskup zaprasza na jubileuszowe uroczytości

Uroczyste nabożeństwo, sprawowane obok świątyni w Brzezince, sąsiadującej z byłym obozem koncentracyjnym, zaplanowano na 17 maja. (23 kwietnia 2009) »»

Franciszkanie na warsztatach komunikacji interpersonalnej

Prowadzący treningi wielki akcent kładą na umiejętność kontaktowania się. „Dobry kontakt jest najważniejszym czynnikiem w terapii. ”. (23 kwietnia 2009) »»

Dramatyczny apel bielsko-żywieckiej Caritas do matek

"Dotykamy tu często osobistych dramatów życiowych. Stąd też nikogo nie należy oceniać ani potępiać" (23 kwietnia 2009) »»

Wyruszyła II Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu

Msze św. w Rzymie pod przewodnictwem ordynariusza bielsko-żywieckiego sprawowane będą 28 kwietnia i 29 kwietnia. (22 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Po raz 18. Żydzi przeszli w Marszu Żywych

Młodzież żydowska i polska ramię w ramię przeszła do byłego KL Birkenau, gdzie odbyła się główna uroczystość ku czci ofiar Shoah. (21 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Bielskie wystawy obrazów interpretujących Pismo Święte

"W dzisiejszych czasach pomija się rzeczy wartościowe, tylko dlatego że nie ma w nich sensacji" (21 kwietnia 2009) »»

Ruszył Festiwal "Sacrum in Musica"

"Żaden z dźwięków nie jest święty ze swej natury, ale harmonia pewnych kompozycji zawiera w sobie pierwiastek Sacrum" (20 kwietnia 2009) »»

Teatralna premiera w salezjańskim oratorium

Okazją do wystawienia sztuki na scenie oratoryjnej był odpust parafialny oraz 150 rocznica powstania zgromadzenia salezjańskiego. (20 kwietnia 2009) »»

Młodzi Polacy i Niemcy odwiedzili były obóz Auschwitz

Na terenie Auschwitz młodzi Niemcy i Polacy uczcili pamięć milionów ludzi pomordowanych przez niemieckich nazistów. (20 kwietnia 2009) »»

"Miłosierna" zbiórka krwi w Leśnej

"To swoiste wotum wdzięczności za wszystkie rodzące się tutaj inicjatywy, ratujące ludzkie zdrowie i życie". (19 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

"Mesjasz" w katedrze

W XVIII i XIX wieku podczas Mszy i uroczystości w bielskim kościele farnym występował zespół muzyczny. (19 kwietnia 2009) »»

20-lecie działalności bielskiego koła Towarzystwa im. św. Brata Alberta

"Chrześcijaństwo od początku nauczało, że nie da się zmienić patogennych struktur społecznych, jeśli nie zmieni się człowiek" (18 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Msza św. nie może przegrywać z popiołkowaniem czy święceniem potraw

"Duszpasterstwo internetowe nie może zastępować bezpośredniego kontaktu z wiernymi. To wstęp do spotkania z człowiekiem". (17 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Nowe katolickie przedszkole w Kętach

"Uczymy, by dzieci były ludźmi, żeby żyły według wiary chrześcijańskiej – by być człowiekiem i zachowywać przykazania Boże" (15 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

W Bielsku-Białej powstało "Okno życia"

"Ale równocześnie związany jest z tym smutek, że takie miejsca są potrzebne. Bo ta potrzeba podyktowana jest degeneracją życia". (14 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Przygotowania do 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w byłym obozie

"O tej rocznicy nikomu w Oświęcimiu i Brzezince nie trzeba przypominać. Tu wszyscy pamiętają o tym i żyją tym nieustannie" (13 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Bp Rakoczy: budujmy życie na zmartwychwstałym Chrystusie

"Prosimy, by Pan zaprowadził nas do światła, by był nami w czasie ciemnych nocy i wyprowadzał nas z nich" (12 kwietnia 2009) »» Posłuchaj wiadomości

Wielkosobotnie tradycje górali Beskidu Śląskiego

"Gospodyni z Wisły, wyznania, ewangelickiego, wiesza w Wielką Sobotę na drzewa wydmuszki z jajek, z których piekła wielkanocne ciasta" (11 kwietnia 2009) »»

Idź do strony: 1, , 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, , 175

1996-2014 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja