Bp Greger: Fatima to początek szczególnego dialogu nieba z ziemią

  • 14 maja 2017, Robert Karp

„Wydarzenia fatimskie to nie żadna religijna sielanka, ale początek nowego, kolejnego, szczególnego dialogu nieba z ziemią” – podkreślił bp Piotr Greger, który w niedzielę,14 maja, przewodniczył sumie odpustowej w kościele pw. MB Fatimskiej w Bielsku-Białej. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej zaznaczył, że orędzie fatimskie miało przypomnieć fundamentalną prawdę o Bożej miłości, „bez której trudno wyobrazić sobie ludzkie życie”.

W homilii biskup zwrócił uwagę, że Kościół uczy, że tajemnica człowieka wyjaśnia się w pełni dopiero w świetle misterium Syna Bożego, Słowa Wcielonego. „I właśnie w tej sprawie, w sprawie objawienia człowiekowi prawdy o nim samym, była Maryja Dziewica i Matka  obecna w Nazarecie podczas Zwiastowania; w tej samej sprawie była obecna w domu Elżbiety przeżywając czas Nawiedzenia; w sprawach człowieka była obecna podczas narodzin Syna w Betlejem, następnie na godach weselnych w Kanie Galilejskiej, a później w Jerozolimie, na Golgocie i w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego” – przypomniał, przybliżając także znane maryjne objawienia prywatne: w alpejskich szczytach La Salette (1846), w lourdskich grotach masabielskich (1858) oraz w Gietrzwałdzie na Warmii (1877).

„W tej samej sprawie przyszła u schyłku drugiej dekady XX stulecia do Fatimy, kiedy z oparów śmierci i nienawiści pierwszej wojny światowej zaczął się nieśmiało zarysowywać ówczesny kształt Europy, w której na nowo rodziła się nasza polska tożsamość” – dodał kaznodzieja.

„Maryja stanęła na zachodnim skrawku Europy, tam w dalekiej portugalskiej dolinie Cova da Iria i dała nam do ręki Ewangelię Jezusa Chrystusa, by jeszcze raz przypomnieć przesłanie Dobrej Nowiny o zbawieniu” – podkreślił i wskazał, że „Fatima jest ponownym przypomnieniem potęgi Bożej miłości podyktowanej pragnieniem odkupienia człowieka”.

„Tajemnica fatimska to nie jest zagadka czy rebus do rozwiązania, zawiera pewien margines niedopowiedzenia, niczego nie rozstrzyga ani nie rozwiązuje do końca. Wobec każdej tajemnicy trzeba ogromnego taktu, wyczucia i należnej pokory” – wyjaśnił, powtarzając za Benedyktem XVI, że Fatima to „wciąż trwające wezwanie”, które nie przestało być profetycznym znakiem dla świata.

„Wydarzenia fatimskie to nie żadna wiejska idylla czy religijna sielanka, ale to odpowiedź nieba na aktualny stan rzeczy. To początek nowego, kolejnego, szczególnego dialogu nieba z ziemią, Boga z człowiekiem odkupionym i powołanym do zbawienia” – powiedział biskup i przypomniał, że orędzie fatimskie jest między innymi wezwaniem do pokuty i nawrócenia.

„Wszyscy, którzy lekceważą konieczność podejmowania pokuty, postu, ludzie żyjący z dala od zagadnień będących treścią nauczania i pasterskiej troski Kościoła, ludzie niedostrzegający potrzeby wynagradzania Panu Bogu za popełnione zniewagi, niezwykle trudno odnajdują się w klimatach Fatimy” – dodał i przypomniał, że człowiek otwarty na Boga, pragnie, aby On „z doświadczenia ludzkiego zła, niepowodzeń czy porażki mógł wydobyć dobro”.

Specjalne życzenia z okazji zbliżającej się 30. rocznicy święceń kapłańskich odebrał od wiernych ks. Jan Duraj, który od 15 lat jest proboszczem parafii „na Obszarach”.

Po liturgii, wokół świątyni przeszła procesja eucharystyczna. Biskup poświęcił także pamiątkową tablicę dedykowaną budowniczym i fundatorom kościoła i cmentarza parafialnego: pierwszemu proboszczowi ks. kan. Józefowi Zajdzie oraz Anieli i Antoniemu Dudzikom, którzy przekazali działkę pod budowę świątyni, a także Genowewie i Józefowi Pyszom – fundatorom terenu pod budowę cmentarza.