Bp Roman Pindel zawierzył diecezję Sercu Maryi

  • 13 maja 2017, Robert Karp

„Pierwsza Uczennico Boskiego Mistrza, wspieraj nas wszystkich w przyjmowaniu Jego Ewangelii, byśmy zawsze byli posłuszni Twojemu orędziu z Kany Galilejskiej” – wezwał bp Roman Pindel, gdy 13 maja w kościele pw. MB Fatimskiej w Bielsku-Białej zawierzył całą diecezję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W diecezjalnych uroczystościach 100. rocznicy Objawień Fatimskich, zakończonych procesją fatimską i wspólną agapą, udział wzięli przedstawiciele delegacji parafialnych wspólnot maryjnych z całego Podbeskidzia, duchowieństwo oraz reprezentanci zakonów i zgromadzeń zakonnych.

Podczas Eucharystii bp Pindel odczytał akt zawierzenia diecezji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny,  który, jak zaznaczył duchowny, następuje w czasie trwania obchodów 25-lecia diecezji bielsko-żywieckiej.

„Pragnę zawierzyć Ci cały nasz Kościół rozciągający się od Oświęcimia do Rajczy i od Cieszyna do Inwałdu” – mówił biskup, przypominając, że Matka Kościoła od dnia Zesłania Ducha Świętego towarzyszy ludowi Bożemu, „dając przykład jak słuchać, zachowywać w sercu, rozważać i wypełniać słowo wypowiedziane od Pana”.

„Matko Jezusa i Matko nasza, wejrzyj łaskawie na cały lud naszej diecezji, na wszystkie jej parafie i wszystkie rodziny. Niech Kościół bielsko-żywiecki od tej godziny przyjmie Cię do siebie, na wzór umiłowanego Ucznia, abyś to Ty otoczyła nas swoją Matczyną opieką” – dodał hierarcha, nawiązując do Ewangelii św. Jana (J 19, 27).

„Niech wszyscy wierni obficie czerpią ze stołu Słowa Bożego i Eucharystii, a każda parafia staje się żywą wspólnotą wiary, która wydaje owoc przez dzieła miłości i miłosierdzia” – podkreślił ordynariusz.

Podczas aktu zawierzenia, biskup objął swą modlitwą małżeństwa, dzieci i rodziny, prosząc Matkę Bożą, by chroniła przed niewiernością i nienawiścią, przed oziębłością i zapomnieniem, przed jakąkolwiek krzywdą czy poniżeniem.

Biskup wspomniał młodych ludzi, narzeczonych oraz tych, u których rodzi się powołanie do życia kapłańskiego czy zakonnego. „Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzam wszystkich kapłanów, od neoprezbiterów po seniorów. Wypraszaj im gorliwość pasterską i wierność powołaniu, by stawali się pasterzami na wzór Twojego Syna” – wezwał, powierzając Matce Bolesnej osoby samotne, opuszczone, chorych, cierpiących i umierających, ale także wszystkich, którzy im towarzyszą i spieszą z pomocą.

Biskup prosił o wstawiennictwo maryjne w intencji nawrócenia grzeszących, „zwłaszcza w sposób zuchwały i notoryczny, by najbardziej zatwardziali grzesznicy uznali swoją winę i pojednali się z Bogiem i ludźmi”.

„Pierwsza Uczennico Boskiego Mistrza, wspieraj nas wszystkich w przyjmowaniu Jego Ewangelii, byśmy zawsze byli posłuszni Twojemu orędziu z Kany Galilejskiej: ‘Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie’ (J 2, 5). Codzienne przyjmowanie panowania naszego Pana i Zbawiciela niech umacnia w nas nadzieję na dzień Jego przyjścia” – zakończył biskup.

W poprzedzającej akt poświęcenia homilii bp Pindel wyjaśnił, że chciałby zawierzyć wszystkie sprawy, których nie jesteśmy w stanie wymienić, którym nie jesteśmy zaradzić. „Robimy to z wiarą wiedząc, kim jest Matka Boża, jaką rolę pełni w Kościele. Zawierzamy całą diecezję i nas samych i liczymy na Jej pomoc” – tłumaczył, zaznaczając, że akt bierze swój początek w orędziu fatimskim. „Także i my chcemy wejść w zamiary Maryi, wypowiadając ten akt i angażując się w przedkładane prośby” – dodał.

Biskup zauważył w nawiązaniu do słów z Ewangelii św. Łukasza ( Łk 11:27-28), że bardziej na podziw i szacunek w oczach Boga zasługuje nie ten, „kto ma cielesne pokrewieństwo czy przebywa fizycznie blisko Jezusa, ale ten, kto słucha Słowa Bożego i je przyjmuje”. Wskazał jednocześnie, że  Maryja, która była doskonałą uczennicą, słuchającą słowa Bożego, pozostawiła po sobie „jedyne orędzie” , słowa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie” – wypowiedziane w Kanie Galilejskiej.

Po wypowiedzeniu słów aktu zawierzenia dokument podpisali biskup i przedstawiciele diecezji: wikariusz generalny ks. Marek Studenski, przedstawicielka zakonów i życia konsekrowanego s. Natalia Wałach, przedstawicielka ruchów i stowarzyszeń diecezji Irena Olma, oraz reprezentanci parafii, małżonkowie, Lucyna i Robert Habowscy.

W procesji z darami delegacja diecezjan przyniosła księgę deklaracji codziennej modlitwy 7,7 tys. członków apostolatu „Margaretka” – za 1,1 tys. kapłanów.

Sobotnie uroczystości „na Obszarach” rozpoczęły się od młodzieżowego czuwania modlitewnego „Światło i pokój”. Po procesji fatimskiej, która przeszła ulicami osiedla, ordynariusz przekazał delegatom wszystkich parafii pamiątkowe różańce na znak jedności Kościoła diecezjalnego, przeżywającego w tym roku 25. rocznicę erygowania przez papieża Jana Pawła II.

Uroczystości zakończył majowy piknik na terenie parafii, z wojskową grochówką i żurkiem, domowymi ciastami, przy akompaniamencie orkiestry.

Wierni mogli uczcić obecne w parafii od 2013 roku relikwie Pastuszków Fatimskich – św. Hiacynty i św. Franciszka Marto – kanonizowanych 13 maja w Fatimie przez papieża Franciszka.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli obecni na uroczystości prezydent Bielska-Białej, Jacek Krywult, oraz przewodniczący Rady Miejskiej, Jarek Klimaszewski. W modlitwie udział wzięli także przedstawiciele rządu i władz parlamentarnych i samorządowych.

Czuwanie młodzieży

Homilia i akt zawierzenia