Biskup ordynariusz Roman Pindel

Dane kontaktowe

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
tel.: +48 734 176 641 (9.00-13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel.: +48 734 176 642
sekretarz.bpa.diecezjalnego@diecezja.bielsko.pl

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim. 55-letni ks. Pindel jest cenionym biblistą, pedagogiem, koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej. W 2011 r. został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrześniu 2013 wybrano go nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych.

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. W 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. Napisał pracę pt. „Chrystus jako arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków”. W 2001 r. habilitował się na podstawie rozprawy „W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko – retoryczna Ga 1,11–2.21”.

Ks. Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 r. został jego rektorem. Jest duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

Ks. Pindel jest autorem wielu książek poświęconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim, małżeństwa i rodziny m.in.: “Kapłaństwo w Biblii” (1992), “To co z ducha świętego: egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu” (1997), “Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?: konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich” (2003), “Aby dobrze wyjść z rodziną… i to nie tylko na zdjęciu: biblijne spojrzenie na problemy małżeństwa i rodziny” (2004), “Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego” (2004), “Gdy już przyszedłeś na Mszę Świętą” (2005), “Poznać Pawła Apostoła: lektura wybranych fragmentów Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła” (2008), “Naśladując Chrystusa-sługę” (2007), “Sztuka zarządzania sobą”(2008),“Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

Wpisy

Aktualności

5 września 2016

Cieszyn: transgraniczna procesja ku czci św. Melchiora

Uroczystości odpustowe ku czci św. Melchiora Grodzieckiego odbyły się w niedzielę 4 września w rodzinnym mieście męczennika z XVII-wieku, ogłoszonego 21 lat temu świętym. Kulminacyjnym momentem polsko-czeskich uroczystości była Msza św. w czeskocieszyńskiej świątyni pod przewodnictwem biskupa czeskiej Ostrawy, Františka Lobkowicza. Przed liturgią ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przeszła transgraniczna, […]

Czytaj więcej

Aktualności

2 września 2016

Nowy rok szkolny w Cieszynie

Uczniowie cieszyńskich szkół zainaugurowali rok nauki wspólnie z biskupem Romanem Pindlem, który 1 września przewodniczył z tej okazji Mszy św. w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą modlili się nauczyciele. Ordynariusz bielsko-żywiecki, który pobłogosławił tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistów, zachęcił do uczenia się mądrości Bożej […]

Czytaj więcej

Wydarzenie

24 września 2016

Roman Pindel

Pielgrzymka do bielskiej katedry.

Pielgrzymka do kościoła jubileuszowego. Bielsko-Biała, katedra Św. Mikołaja (bp Roman Pindel) – dekanaty: Bielsko-Biała I, Bielsko-Biała II, Bielsko-Biała III, łodygowicki, czechowicki.

Czytaj więcej

Wydarzenie

23 września 2016

Roman Pindel

Powitanie Krzyża św. Jana Pawła II

Parafia Opatrzności Bożej w Białej. Msza i powitanie Krzyża św. Jana Pawła II przez Towarzystwo św. Brata Alberta. Liturgii przewodniczy bp Roman Pindel.

Czytaj więcej