Biskup ordynariusz Roman Pindel

Dane kontaktowe

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
tel.: +48 734 176 641 (9.00-13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel.: +48 734 176 642
sekretarz.bpa.diecezjalnego@diecezja.bielsko.pl

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim. 55-letni ks. Pindel jest cenionym biblistą, pedagogiem, koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej. W 2011 r. został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrześniu 2013 wybrano go nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych.

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. W 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. Napisał pracę pt. „Chrystus jako arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków”. W 2001 r. habilitował się na podstawie rozprawy „W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko – retoryczna Ga 1,11–2.21”.

Ks. Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 r. został jego rektorem. Jest duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

Ks. Pindel jest autorem wielu książek poświęconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim, małżeństwa i rodziny m.in.: “Kapłaństwo w Biblii” (1992), “To co z ducha świętego: egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu” (1997), “Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?: konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich” (2003), “Aby dobrze wyjść z rodziną… i to nie tylko na zdjęciu: biblijne spojrzenie na problemy małżeństwa i rodziny” (2004), “Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego” (2004), “Gdy już przyszedłeś na Mszę Świętą” (2005), “Poznać Pawła Apostoła: lektura wybranych fragmentów Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła” (2008), “Naśladując Chrystusa-sługę” (2007), “Sztuka zarządzania sobą”(2008),“Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

Wpisy

Aktualności

26 listopada 2017

Wizytacja kanoniczna w Mikuszowicach Krakowskich

Od spotkania z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 24 rozpoczęła się 24 listopada wizyta kanoniczna bp. Romana Pindla w parafii św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich. Tego samego dnia ordynariusz odwiedził chorego w domu, gościł u rodziny wielodzietnej, a wieczorem wziął udział w Mszy św. na inaugurację wizytacji. 26 listopada […]

Czytaj więcej

Aktualności

29 października 2017

Wizytacja kanoniczna w Jawiszowicach

Odwiedziny w Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej objęła m.in. wizytacja parafii św. Marcina w Jawiszowicach. Filia działa w Jawiszowicach od 2006r. dla 20 osób niepełnosprawnych. Bp Roman Pindel spotkał się 27 października z korzystającymi z dwóch tutejszych świetlic terapeutycznych. Wcześniej biskup rozmawiał z nauczycielami i dziećmi z szkoły […]

Czytaj więcej

Aktualności

21 października 2017

Nauczyciele i wychowawcy pielgrzymowali do św. Jana Kantego

Z okazji 250. rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty pielgrzymowali 21 października br. do Kęt, rodzinnego miasta patrona stanu nauczycielskiego. Eucharystii w kościele pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w przewodniczył bp Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej przypomniał w miejscu narodzin św. Jana Kantego, że ten […]

Czytaj więcej

Aktualności

21 października 2017

Wizytacja kanoniczna w Rajsku

Spotkanie z nauczycielami i dziećmi z Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku i z delegacją z Szkoły Podstawowej w Skidziniu, spotkanie z nauczycielami, wizyta w domu osoby chorej, spotkanie z rodziną – złożyły się m.in. na wizytację apostolską w dniach 20 i 21 października w Rajsku. Bp Roman […]

Czytaj więcej

Aktualności

11 października 2017

Bp Pindel spotkał się z zakonnikami pracującymi w diecezji

Za pracę i charyzmaty zakonników w diecezji bielsko-żywieckiej podziękował 10 października bp Roman Pindel podczas specjalnego dnia skupienia w Harmężach koło Oświęcimia. Tegorocznymi gospodarzami odbywających się od 13 lat spotkań kapłanów i braci zakonnych z ordynariuszem byli tym razem franciszkanie konwentualni. Gwardian harmęskiego klasztoru, o. Piotr Cuber OFMConv. został diecezjalnym […]

Czytaj więcej

Wydarzenie

21 października 2017

Roman Pindel

Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców

Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców do kościoła pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach odbędzie się w sobotę, 21 października o godzinie 10:00. Eucharystia pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. Po liturgii konferencja ks. dra Marka Studenskiego: W czym św. Jan Kanty może inspirować współczesnego wychowawcę?

Czytaj więcej