Biskup ordynariusz Roman Pindel

Dane kontaktowe

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
tel.: +48 734 176 641 (9.00-13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel.: +48 734 176 642
sekretarz.bpa.diecezjalnego@diecezja.bielsko.pl

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim. 55-letni ks. Pindel jest cenionym biblistą, pedagogiem, koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej. W 2011 r. został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrześniu 2013 wybrano go nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych.

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. W 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. Napisał pracę pt. „Chrystus jako arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków”. W 2001 r. habilitował się na podstawie rozprawy „W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko – retoryczna Ga 1,11–2.21”.

Ks. Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 r. został jego rektorem. Jest duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

Ks. Pindel jest autorem wielu książek poświęconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim, małżeństwa i rodziny m.in.: “Kapłaństwo w Biblii” (1992), “To co z ducha świętego: egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu” (1997), “Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?: konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich” (2003), “Aby dobrze wyjść z rodziną… i to nie tylko na zdjęciu: biblijne spojrzenie na problemy małżeństwa i rodziny” (2004), “Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego” (2004), “Gdy już przyszedłeś na Mszę Świętą” (2005), “Poznać Pawła Apostoła: lektura wybranych fragmentów Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła” (2008), “Naśladując Chrystusa-sługę” (2007), “Sztuka zarządzania sobą”(2008),“Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

Wpisy

Aktualności

5 maja 2017

W sobotę diecezjalne obchody 100. rocznicy objawień fatimskich

Diecezjalne obchody 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie odbędą się w sobotę, 13 maja 2017 roku w kościele Matki Bożej Fatimskiej, Bielsko-Biała Obszary (ul. Krausa 40). Plan uroczystości: 16:00 – młodzieżowe czuwanie modlitewne Pokój i dobro; 17:00 – Msza św. pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla oraz procesja różańcowa z […]

Czytaj więcej

Aktualności

4 maja 2017

Bp Pindel w Porębie Wielkiej: od ołtarza ważniejsze jest serce człowieka

„Od ołtarza, na którym składa się ofiarę Bogu, ważniejsze jest serce człowieka” – wskazał bp Roman Pindel, który 4 maja dokonał poświęcenia ołtarza w Porębie Wielkiej koło Oświęcimia – jednej z najstarszych parafii w diecezji bielsko-żywieckiej. W modrzewiowej świątyni pw. św. Bartłomieja Apostoła, której fundatorem był sekretarz króla Zygmunta Starego […]

Czytaj więcej

Wydarzenie

5 maja 2017 - 7 maja 2017

Roman Pindel

Szkoła liderów

Już po raz drugi Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz zaprosiła Ulfa Ekmana do Cieszyna. Podczas tegorocznej Szkoły Liderów poruszane będą tematy posługi charyzmatycznej. Ulf Ekman to urodzony w Szwecji teolog, misjonarz, historyk i etnograf. W 2014 roku Ekman, należący wówczas do protestanckiego Kościoła bezwyznaniowego, oświadczył swoim wiernym, że wraz z żoną przechodzą na katolicyzm. Duchowny, […]

Czytaj więcej

Aktualności

3 maja 2017

Bp Pindel w Łagiewnikach: ośmielić się być „umiłowanym uczniem” Jezusa

„Trzeba ośmielić się być ‘umiłowanym uczniem’ Jezusa i przyjąć do swojego życia Matkę Miłosierdzia” – zachęcił 3 maja bp Roman Pindel w homilii podczas Eucharystii w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Liturgia pod przewodnictwem bielsko-żywieckiego biskupa była kulminacyjnym momentem V pieszej pielgrzymki bielsko-żywieckiej do łagiewnickiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, która odbywała się […]

Czytaj więcej

Aktualności

3 maja 2017

Bielsko-żywieccy pielgrzymi dotarli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach dotarli 3 maja uczestnicy V pieszej bielsko-żywieckiej pielgrzymki diecezjalnej, która wyruszyła z bielskiej bazyliki w Hałcnowie 30 kwietnia. W wędrówce pątniczym szlakiem liczącym około 90 km udział ponad 1,8 tys. osób. W tej jedynej tego typu diecezjalnej inicjatywie w dziejach łagiewnickiego sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pielgrzymi […]

Czytaj więcej

Aktualności

30 kwietnia 2017

Wyruszyła piesza pielgrzymka do sanktuarium w Łagiewnikach

1838 osób wyruszyło 30 kwietnia z hałcnowskiego sanktuarium w Bielsku-Białej w V pieszej pielgrzymce diecezji bielsko-żywieckiej do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Na pątniczym szlaku, liczącym około 90 km, znaleźli się ludzie w różnym wieku i z rozmaitych zakątków Podbeskidzia, ale także z innych części Polski – z Warszawy, Łodzi, […]

Czytaj więcej

Aktualności

29 kwietnia 2017

Bp Pindel w Hałcnowie: Maryja poucza słowem, które usłyszała kiedyś od Jezusa

W sanktuarium maryjnym w Bielsku-Białej Hałcnowie rozpoczęły się wieczorne czuwania modlitewne ku czci Matki Bożej Bolesnej. W pierwszym z tegorocznego cyklu spotkań uczestniczyli 28 kwietnia wierni z różnych zakątków diecezji bielsko-żywieckiej na czele z biskupem ordynariuszem bp. Romanem Pindlem. Pielgrzymi prosili o Boże błogosławieństwo dla całej diecezji – biskupów, kapłanów, […]

Czytaj więcej

Aktualności

27 kwietnia 2017

Mieszkanka diecezji gliwickiej najlepsza w śląskim konkursie biblijnym dla gimnazjów

Maria Kozak z diecezji gliwickiej okazała się najlepszą znawczynią Listów do Koryntian w XVI Wojewódzkim Konkursie Biblijnym dla gimnazjów. Finał konkursu, do którego zakwalifikowało się sześćdziesięciu jeden uczniów z pięciu diecezji leżących na terenie województwa śląskiego, odbył się 27 kwietnia w gmachu kurii biskupiej w Bielsku-Białej. Konkurs przebiegał pod hasłem […]

Czytaj więcej

Aktualności

27 kwietnia 2017

Bp Tadeusz Rakoczy obchodził jubileusz 25-lecia sakry biskupiej

„Gratuluję bratu biskupowi tego pięknego wydarzenia jak i całej jego pięknej posługi rozpoczętej ku zbudowaniu Ciała Chrystusowego, a podjętej jeszcze w Rzymie, w służbie Janowi Pawłowi II” – napisał papież Franciszek w pozdrowieniu z okazji srebrnego jubileuszu sakry bp. Tadeusza Rakoczego. 26 kwietnia, w 25. rocznicę święceń biskupich, w kościele […]

Czytaj więcej

Aktualności

26 kwietnia 2017

Bielsko-Biała: wystawa inspirowana postacią św. Brata Alberta

Wystawę poświęconą św. Bratu Albertowi otwarto 25 kwietnia w Galerii Środowisk Twórczych w Bielsku-Białej. Na ekspozycję składa się około 60 prac w różnych stylach, konwencjach i technikach graficznych. W wernisażu wystawy udział wziął m.in. zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago, który obok bp. Romana Pindla jest patronem trwającego […]

Czytaj więcej