PLAN KONFERENCJI METODYCZNYCH Z RELIGII KATOLICKIEJ


 

DORADCA METODYCZNY RELIGII – LIDIA KUMOREK


 

 

DORADCA METODYCZNY RELIGII – ANNA FICOŃ


DATA – 25.09.2017
GODZINA – 15:00
MIEJSCE – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Cieszyn Krasna
ul. Wiosenna 6, 43-400 Cieszyn
TEMAT – Katecheza liturgiczna w praktyce.
PROWADZĄCY – Ks. Damian Broda, Anna Ficoń
ADRESACI – Katecheci powiatu cieszyńskiego

 

DATA – 16.11.2017
GODZINA – 14:30
MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 7 Cieszyn
ul. Bielska 237, 43-400 Cieszyn
TEMAT – Podstawa programowa w klasie VII i kryteria oceniania (katecheza otwarta)
PROWADZĄCA – Anna Ficoń
ADRESACI – Katecheci powiatu cieszyńskiego
KONTAKT: kom. 604 556 791

 

DORADCA METODYCZNY RELIGII – ALEKSANDRA FIEDOR


16 listopada 2017 ( czwartek) – godz 15:00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego – ul. Ks.Pr. ST. Słonki 14, 34 – 300 Żywiec
Historia struktur kościelnych ziem tworzących obecną diecezję bielsko – żywiecką – Ks. Tomasz Chrzan

30 listopada 2017 ( czwartek) – godz. 15:00 – 18:00
Szkoła Podstawowa nr 1 Wojska Polskiego – ul. Ks.Pr. ST. Słonki, 14 34 -300 Żywiec
Metody aktywizujące na katechezie. – P. Monika Wisła
Cena za szkolenie ok. 30 zł.
Zapisy: A. Fiedor 783 670 514

 

DORADCA METODYCZNY RELIGII – EWA LIBERADZKA


20.10.2017, godzina 16:30-19:00
Szkoła Podstawowa nr 3 (budynek gimnazjum nr 16 ul. Asnyka 30 sala 004) (zgłoszenia E. Liberadzka 601506988)
Konstrukcja katechezy w oparciu o zasady oceniania kształtującego.
Dla wszystkich typów szkół

 

23.11.2017, godzina 16:00 – 19:00
Szkoła Podstawowa nr 3 (budynek gimnazjum nr 16 ul. Asnyka 30 sala 004) (zgłoszenia E. Liberadzka 601506988)
Niestandardowe i porywające metody aktywizujące – część II
Dla wszystkich typów szkół

 

DORADCA METODYCZNY RELIGII – KS. TOMASZ CHRZAN