REKOLEKCYJNY DIALOG MIŁOŚCI:
UMIEJĘTNOŚCI MIŁOWANIA W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE


Adresowany do wszystkich małżeństw, które pragną pogłębić
swoją miłość.
W ramach rekolekcji możemy m. in. poznać:

  • psychologię różnic płciowych
  • na nowo języki miłości
  • prawidłową komunikację w małżeństwie
  • właściwe relacje: młodzi- teściowie, teściowie – młodzi
  • miejsce małżonków jako szafarzy Sakramentu Małżeństwa z perspektywy miłości oblubieńczej

To jest nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem

Będzie też okazja do pogłębienia relacji z Bogiem poprzez Sakrament Pojednania, modlitwę wstawienniczą, odnowienie przysięgi małżeńskiej.

Terminy na 2017 r.:

29 września-1października

Dom Rekolekcyjny „ Nazaret” Diecezji Bielsko- Żywieckiej
Prowadzący: Ks. Piotr Marek SAC, L. J. Tysnarzewscy
ZAPISY: L. J. Tysnarzewscy.: 33 822 99 13 po 19-tej lub 517 033 636

WIĘCEJ INFORMACJI – POBIERZ ULOTKĘ