Październik


Rok I   15.10. 2016 (sobota) – warsztaty z psychologii – podstawy – A. Szczepanik – dla osób, które będą miały potrzebę uzupełnienia podstaw z psychologii

21 – 23.10 (piątek – sobota) Warsztaty z Komunikacji – termin I – z ks. Jerzym Dzierżanowskim

 

Listopad  5.11.2016


8.00 Msza Święta

Rok I i II

9.00 – 9.50 – Współpraca w Diecezji z Caritas – x. Robert Kasprowski

Rok I

10.00 – 12.10  – Naukowe podstawy metod rozpoznawania płodności i podział metod rozpoznawania płodności – p. A. Małecka – Puchałka

12.10 – 12.40   – przerwa

12.40 – 14.05  – Bilings – p. Krystyna Jonkisz

14.15 – 15.00  – Etyka

15.10 – 16.40  – Rozwój miłości. Różnice w przeżywaniu miłości przez mężczyznę i kobietę – p. Marta. Franczak

 

 Rok II

10.00 – 12.10  – Metodyka zajęć z młodzieżą  – p. Joanna Przybylska

12.10 – 12.40  – przerwa

12.40 – 13.25  – Metodyka zajęć z młodzieżą  –  p. Joanna Przybylska

13.35 – 15.00  – Zarys psychologii klinicznej: wstępna rozmowa na poziomie poradni rodzinnej (uzależnienia, przemoc, psychozy, depresja)  -p.  Anna Szczepanik

15.10 – 16.40  – Etyka

 

18 – 20.11.2016 (piątek – sobota)  Warsztaty z Komunikacji – termin II  – z ks. Jerzym Dzierżanowskim

 

Jest możliwość uczestniczenia w Warsztatach z komunikacji prowadzonego przez p. Marka Wójcika

we wtorki w godzinach 17.00 – 20.00

8.11; 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 13.12; 20.12

 

Grudzień 3.12. 2016


8.00 – Msza Święta

 

Rok I 

9.00  – 10.30  – seminarium

10.40 – 12.10 – Billings – p. Krystyna Jonkisz

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 16.40 – Mediacja – x. Paweł Landwójtowicz (razem z rokiem II)

 

Rok II

9.00  – 10.30 – Poradnictwo – p. B. Handzlik

10.40 – 12.10 – seminarium

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 16.40 – Mediacja – x. Paweł Landwójtowicz (razem z rokiem I) 

 

9 – 11. 12. 2016 – Kurs Rotzera – Hałcnów – p. Anna Małecka- Puchałka (jeden z dwóch terminów – do wyboru przez zainteresowanych)

 

Styczeń 14.01. 2017


Rok I

 

8.00 – 8.45   – Natura Kościoła –  x. Tomasz

9.00 – 10.30 – Wybór małżonka. Powodzenie w małżeństwie. Dojrzałość do małżeństwa – p. Marta Franczak

10.40 – 12.10 – seminarium

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 13.25 – Etyka

13.35 – 14.50 – Billings – p. Krystyna Jonkisz

 

Rok II

8.00 – 8.45     – Duszpasterstwo Rodzin  – p. Renia Wójcik

9.00 – 10.30   – seminarium

10.40 – 12.10 – Diagnostyka prenatalna. Antykoncepcja, sterylizacja, aborcja  i jej skutki dla miłości i dla małżeństwa – p. M. Małecka- Holerek

12.40 – 13.25 – Dokończenie – p. M. Małecka- Holerek

13.35 – 14.50 – Poradnictwo – p. B. Handzlik

 

Rok I i II

15.00 – Msza Święta i opłatek

 

Luty   4.02.2017 


8.00 – Msza Święta

 

 Rok I

9.10  –  12.10 – Biblistyka – Ks. Bp Roman Pindel (razem z rokiem II)

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 14.10 – Billigs – p. Krystyna Jonkisz

14.20 – 15.05 – Etyka

15.10 – 16.40 – Komunikacja i konflikty między pokoleniami – p. A. Małecka- Puchałka

 

Rok II

9.10  –  12.10 – Biblistyka – Ks. Bp Roman Pindel (razem z rokiem I)

12.10 – 12.40  – przerwa

12.40 – 15.05  – Kryzysy wywołane: Obecnością osoby przewlekle chorej w rodzinie.  Zdradą małżeńską. Dorastaniem adolescenta. Separacją od rodziców (pierwsze lata po ślubie) –p. Anna Małecka- Puchałka

15.15 – 16.40 – Etyka

 

Rok I

11, 18, 25 02 –  (3 soboty) – Warsztaty z komunikacji –  p. Marek Wójcik

 

Marzec 4.03.2017


8.00 – Msza Święta

 

Rok I

9.00 – 10.30 – Odpowiedzialne rodzicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności ojca rozumianej jako akceptacja wstrzemięźliwości. – Arek Franczak

10.40 – 12.10 – seminarium

12.10 – 12.40  – przerwa

12.40 – 13.25 – Sakramentologia – x. Robert

13.35 – 14.20 – Billings – egzamin

14.35 – 16.40 – Przemoc  i patologie w rodzinie  – p. A. Gajzler (razem z rokiem II)

 

Rok II

 

9.00 – 10.30  – seminarium

10.40 – 12.10 – Wychowanie do miłości – znaczenie czystości przedmałżeńskiej i dziewictwa  – p. Renia Wójcik

12.10 – 12.40  – przerwa

12.40 – 14.20 – Poradnictwo – p. B. Handzlik

14.35 – 16.40 – Przemoc  i patologie w rodzinie  – p. A. Gajzler (razem z rokiem I)

 

Rok II 

11.03  i 18.03. 2017 r. (dwie soboty)  – Poradnictwo rodzinne  –  p. Anna Małecka- Puchałka

 

  • Gordon – konflikty i rozwiązywanie konfliktów. – Powtórka 3 dniowych prowadzonych przez – p. Marka Wójcika
  • Genogram jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
  • Granice w systemie rodziny (Bowen – fuzja i autonomia)
  • System rodzinny z adolescentem (rodzina z nastolatkiem)
  • Koluzje (zasady funkcjonowania małżeństwa) w oparciu o główną funkcję małżeństwa
  • Kryzys małżeństwa i psychoterapia krótkoterminowa
  • Lojalność rodzinna

 

Kwiecień 1.04.2017


8.00 – Msza Święta

 

Rok I

9.00 – 10.30  – Zagadnienia pedagogiczne: podstawy pedagogiki chrześcijańskiej;  przekaz wartości w rodzinie – wychowanie religijne;  podstawy rodzicielskie, błędy wychowawcze w rodzinie; funkcje rodziny – p. Marek Wójcik

10.40 – 12.10 – seminarium

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 13.25 – Sakramentologia – x. Robert

13.35 – 16.40 – Diagnostyka, leczenie. Naprotechnologia. Wpływ sposobu poczęcia na więź małżeńską.  (razem z rokiem II)

 

Rok II

9.00 – 10.30  – seminarium

10.40 – 12.10 –  Sytuacja w rodzinie po urodzeniu I dziecka. Rozwój seksualny dzieci;

jak rozmawiać z dzieckiem o seksie –   Anna Małecka- Puchałka

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 13.25 – Etyka

13.35 – 16.40 – Diagnostyka, leczenie. Naprotechnologia. Wpływ sposobu poczęcia na więź małżeńską.  (razem z rokiem I)

 

28.04 – 30.04 – Kurs Rotzera – termin II

 

Maj 6.05.2017


8.00 – Msza Święta

 

Rok I

9.00 – 10.30  – Małżeństwo aktem prawnym – prawo cywilne. Prawo w Kościele  – x. Z. Zięba

10.40 – 12.10 – seminarium

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 14.15 – Etyka

14.25 – 16.40 – Sekty. Diagnoza i przeciwdziałanie. (razem z rokiem II)

 

Rok II

9.00 – 10.30  – seminarium

10.40 – 12.10 –  Separacja i rozwód – skutki prawne– prawo cywilne. Procesy prawne w Kościele. –  x. Z. Zięba

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 14.15 – Poradnictwo – p. B. Handzlik

14.25 – 16.40 – Sekty. Diagnoza i przeciwdziałanie. (razem z rokiem I)

 

Czerwiec 3.06.2017


8.00 – Msza Święta

 

Rok I

9.00 – 10.30  – Zdolność do małżeństwa. Małżeństwa konkordatowe – prawo kanoniczne p. B. Imielska

10.40 – 12.10 – seminarium

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 14.15 – Etyka

14.25 – 15.45 – Gender- opis zjawiska, zagrożenia (razem z rokiem II)

15.55 – 16.40 – Test na zakończenie roku

 

Rok II

9.00 – 10.30  – seminarium

10.40 – 12.10 –  Zdolność do małżeństwa. Orzeczenie  o nieważności małżeństwa – prawo kanoniczne. – p. B. Imielska

12.10 – 12.40 – przerwa

12.40 – 14.15 – Sakramentologia – x.Robert

14.25 – 15.45 – Gender- opis zjawiska, zagrożenia (razem z rokiem I)

15.55 – 16.40 – Test na zakończenie roku

 

Dla chętnych ognisko – data do ustalenia