Kazanie na dziś:

Na obrazie Giovanniego Castiglione, przedstawiającym wypędzenie przekupniów ze świątyni, trudno dostrzec Jezusa. Na pierwszym planie są żywe i martwe zwierzęta, stoły i naczynia, »»

 

Ks. Grzegorz Klaja

ks. dr Grzegorz Klaja , E.C. (kanonik)

Data urodzenia: 20 stycznia 1969
Miejsce urodzenia: Oświęcim

Rok święceń: 1993

E-mail: gwklaja@gmail.com

Parafia:

- Narodzenia NMP - Bielsko-Biała

1996-2015 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja