Kazanie na dziś:

Święty Serafin z Sarowa twierdził, że największym grzechem jest niewiara w Zmartwychwstanie Jezusa. To prawdziwy grzech, który zamyka człowiekowi drogę do wieczności. »»

 

Ks. Grzegorz Klaja

ks. dr Grzegorz Klaja , E.C. (kanonik)

Data urodzenia: 20 stycznia 1969
Miejsce urodzenia: Oświęcim

Rok święceń: 1993

E-mail: gwklaja@gmail.com

Parafia:

- Narodzenia NMP - Bielsko-Biała

1996-2014 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja