Kazanie na dziś:

Przeciwieństwem anioła jest szatan, który będąc aniołem zbuntował się przeciwko Bogu. Nie może być zbawiony, bo znając zasady panujące w niebie, świadomie nimi pogardził. »»

 

Ks. Adam Bieniek

ks. mgr lic. Adam Bieniek , E.C. (kanonik)

Data urodzenia: 15 grudnia 1968
Miejsce urodzenia: Kobiernice

Rok święceń: 1994

E-mail: adam@rubikon.net.pl

Parafia:

- Narodzenia NMP - Bielsko-Biała

1996-2014 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja