Kazanie na dziś:

Święty Serafin z Sarowa twierdził, że największym grzechem jest niewiara w Zmartwychwstanie Jezusa. To prawdziwy grzech, który zamyka człowiekowi drogę do wieczności. »»

 

Ks. Stanisław Bogacz

ks. Stanisław Bogacz , Kapelan honorowy Ojca Świętego (prałat)

Data urodzenia: 4 stycznia 1945
Miejsce urodzenia: Libiąż

Rok święceń: 1968

E-mail: S.Bogacz@bielsko.opoka.org.pl

Parafia:

- Świętej Katarzyny - Cięcina

1996-2014 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja