Kazanie na dziś:

Święty Serafin z Sarowa twierdził, że największym grzechem jest niewiara w Zmartwychwstanie Jezusa. To prawdziwy grzech, który zamyka człowiekowi drogę do wieczności. »»

 

Ks. Andrzej Mojżeszko

ks. dr Andrzej Mojżeszko , R.M. (kanonik)

Data urodzenia: 10 grudnia 1964
Miejsce urodzenia: Dobczyce

Rok święceń: 1989

Parafia:

- Opatrzności Bożej - Bielsko-Biała

1996-2014 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja