Kazanie na dziś:

Jak uważa Barbara Skarga, z samej swej istoty myśl ludzka sięga ku nieskończoności. Uczniowie dopiero po zesłaniu Ducha Świętego mają zrozumieć wszystkie sprawy. »»

 

Listy i komunikaty biskupa

List ws. całodziennej spowiedzi w Bielsku-Białej

List bieskupa bielsko-żywieckiego tadeusza rakoczego w sprawie ustanowienia całodziennej spowiedzi w Bielsku-Białej.

Biskup Bielsko-Żywiecki

OKAZJA DO CAŁODZIENNEJ SPOWIEDZI

W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Z radością pragnę poinformować wiernych Bielska-Białej i całej diecezji bielsko-żywieckiej, że od I niedzieli Wielkiego Postu będzie stała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Z racji łatwości dostępu, z terenu miasta i całej diecezji, będzie ona miała miejsce w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 13 /w pobliżu dworca PKS i PKP/, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, w godzinach: od 9.00 - 12.00 i od 14.00 - 17.00.

Spowiedź zapewniają kapłani z czterech dekanatów Bielska-Białej. Za tę inicjatywę i podjęte zobowiązania pragnę im bardzo serdecznie podziękować.

Mam nadzieję, że zapewniona w ten sposób stała okazja do spowiedzi ułatwi wiernym naszej diecezji dodatkowy dostęp do łaski Bożego Miłosierdzia i kierownictwa duchowego.

Bożemu Miłosierdziu, przez ręce Matki Miłosierdzia, polecam tę inicjatywę, jako dar wielkopostny i gest duszpasterski kapłanów przed przyjazdem Ojca Świętego do naszej diecezji.

Dla kapłanów - spowiedników wypraszam obfitość łaski sakramentalnego pośrednictwa, a dla penitentów łaskę owocnego korzystania z sakramentu pojednania.

Równocześnie powiadamiam, że w dni powszednie będą odprawiane w godzinach przedpołudniowych Msze św. w następujących kościołach miasta: w katedrze Św. Mikołaja - o godz. 9.00, w kościele Opatrzności Bożej - o godz. 10.00 i w kościele Matki Bożej Królowej Polski /XX. Salwatorianie/ - godz. 11.00.

+ TADEUSZ RAKOCZY

Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, dnia 1 marca 1995 r.

L. dz.: 186/95

1996-2016 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja