Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Referat do spraw Misji Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu

zapraszają na:

IX ARCHIDIECEZJALNY KONGRES MISYJNY DZIECI

„Idźcie i głoście”

10 czerwca 2017 – Kraków

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu – ul. Tyniecka 39

 

Program

8.00 –  Recepcja

9.00 –  Koncert, świadectwa misjonarzy

10.30 – Eucharystia

11.45 – Kuchnia Misjonarza

Sklep „Skarby Świata”

12.30 – Misyjna podróż po Wioskach Świata

(Park Edukacji Globalnej)

16.00 – Ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród

Rozesłanie

 

Organizatorzy: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Referat do spraw Misji Diecezji Bielsko-Żywieckiej we współpracy z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym.

W Kongresie wezmą udział także Dzieci z diecezji Bielsko-Żywieckiej.  Propozycja wzięcia udziału w Kongresie skierowana jest nie tylko do tych zaangażowanych w grupy czy ogniska misyjne, ale do wszystkich dzieci. Kongres jest okazją, by troska o dzieło misyjne zagościła w różnych grupach naszych parafii: ministrantach, scholach, grupach apostolskich czy oazach.

Hasło Kongresu wpisuje się w tegoroczny temat roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Pragniemy się do tego wydarzenia przygotować jak najlepiej. Jest to bowiem ważny etap formacji misyjnej najmłodszych. Dlatego proponujemy, aby katecheci, kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie, młodzież  i dorośli pomogli dzieciom w przygotowaniu.

 1. Pomoc duchowa.Najpierw prosimy o modlitwę – duchowe wsparcie tego dzieła. Mogą to być znane modlitwy odmawiane wraz z dziećmi w intencji dobrego przeżycia Kongresu, a także w intencji misjonarzy i nowe powołania misyjne. Zachęcamy także do napisania przez dzieci własnej modlitwy w tych intencjach  i przesłanie ich do Wydziału Misyjnego. Zostaną one wykorzystane na stronie internetowej oraz nagrodzone.
 2. Poznanie świata misyjnego.Na stronie internetowej zamieszczamy opowiadania, które pomogą w przeprowadzeniu spotkań z dziećmi: „Mój brat i moja siostra  z misyjnego kraju”.
 3. Owoce dobrych uczynków na misje.Podejmij sztafetę dobrych uczynków, które chcesz zanieść w darach ofiarnych podczas Mszy świętej na Kongresie. Wytnij z papieru wybrany przez Ciebie owoc, napisz na nim co dobrego zrobiłeś dla misji. Z owoców zostaną wylosowane nagrody.
 4. Konkursy

Misyjny Konkurs Wiedzy

dla klas IV–VI Szkół Podstawowych

Zgodnie z hasłem obecnego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście” pragniemy zachęcić dzieci ze szkół podstawowych klas IV, V i VI do zapoznania się z postaciami misjonarzy, którzy mogą być dla nas przykładem, byśmy tak jak oni podejmowali wyzwania Kościoła, który z natury swojej jest misyjny.

ORGANIZATOR KONKURSU: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

HASŁO KONKURSU: „Idźcie i głoście”

CELE KONKURSU: 

 • Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – Patronki Misyjnej Współpracy w Polsce.
 • Pogłębienie wiedzy o obowiązku misyjnym wypływającym z sakramentu chrztu św.
 • Kształtowanie postawy otwartej na potrzeby misji na przykładzie postaci bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie szkół podstawowych klas IV–VI.

W etapie diecezjalnym weźmie udział trzech uczniów z każdej zgłoszonej szkoły podstawowej, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas etapu szkolnego.

ETAPY KONKURSU:

 • szkolny– przeprowadzony 22 maja 2017 r., po wcześniejszym zgłoszeniu przez  katechetów  w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie udziału w konkursie, do każdej szkoły zostaną przesłane (e–mailem) zestawy pytań na etap szkolny. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialny jest katecheta.
 • diecezjalny– przeprowadzony w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie w dniu 6 czerwca 2017

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie do dnia 28 kwietnia 2017na adres Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie (podając dokładny adres szkoły, imię i nazwisko katechety, telefon  e–mail) na e-mail: najbar1@gmail.com, lub  tel. 668 688 096

Regulamin Misyjnego Konkursu Wiedzy

PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V i VI Szkół Podstawowych

2.I etap konkursu odbędzie się w dniu 22 maja 2017

3.Organizator konkursu prześle pytania konkursowe oraz klucz odpowiedzi, a także wzór protokołu na adres e–mail katechetów w dniu 12 maja 2017 r.

4.Protokół z etapu szkolnego należy przesłać do dnia 29 maja 2017 r. na adres: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31–004 Kraków.

5.W finale udział biorą 3 osoby z każdej szkoły wyłonione w fazie etapu szkolnego.

6.Zespoły reprezentujące szkołę w II etapie konkursu, gromadzą się, wraz z opiekunem w sali konferencyjnej Wydziału Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie w dniu 6. czerwca 2017 r. o godz. 10.00.

 

BIBLIOGRAFIA:

Etap Szkolny:

1. R. Laurito, Maria Teresa Ledóchowska. Dama dworu – Matką Afryki, Wyd. Editions du Signe, Strasburg(Książkę prześlemy pocztą na wskazany adres)

Finał:

 1. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica, http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-06a.php3.
 2. Jadczyk K., „Matka Afryki”, http://www.niedziela.pl/artykul/772/%E2%80%9EMatka-Afryki%E2%80%9D
 3. Jakimowicz M., Kaprys hrabianki – bł. Maria Teresa Ledóchowska, http://kosciol.wiara.pl/doc/490646.Kaprys-hrabianki-bl-Maria-Teresa-Ledochowska
 4. Konik-Korn A., Życie dla misji, http://www.niedziela.pl/artykul/51096/nd/Zycie-dla-misji

Literatura do konkursu i inne informacje umieszczane będą na stronie Wydziału Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.misje.diecezja–krakow.pl oraz przesyłane pocztą.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Kongresu Misyjnego Dzieci w Krakowie, ul. Tyniecka 39, w dniu 10 czerwca 2017 r. o godz.16.00.

 

Konkurs plastyczny dla klas I-III

Temat konkursu: „Jak pomagam misjom”

W konkursie będą oceniane prace indywidualne.

Kategorie wiekowe:

 • szkoła podstawowa: klasy: I-III

Na konkurs należy nadsyłać:

– prace wykonane dowolną techniką plastyczną, format pracy A3

Termin zgłaszania prac:

Prace konkursowe opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna) należy dostarczyć do 10 maja 2017 r.  na adres: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

 

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Kongresu Misyjnego Dzieci w Krakowie, ul. Tyniecka 39,  w dniu 10 czerwca 2017 r. o godz.16.00.

 

Zgłoszenie udziału w Kongresie Misyjnym Dzieci

Grupy należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie: www.misje.diecezja-krakow.pl

Prosimy o następujące dane:

 

Grupa/klasa ………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna  ………………………………………….

Adres …………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………………

E-mail…………………………………………………………………

Ilość uczestników……………………………………………………

Ilość opiekunów …………………………………………………….

Kapłani w grupie …………………………………………………….

Środek transportu …………………………………………………..

Proszę o film ze spotkania (tak/nie) ………………………………

 

Po zgłoszeniu grup, zostaną one przydzielone do poszczególnych kontynentów:

Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Azja, Arktyka, Oceania.

O szczegółach dotyczących organizacji Kongresu będziemy informować na podany e-mail kontaktowy opiekuna zgłaszającego grupę.

Termin zgłaszania grup – do 22 maja 2017 r.

Po tym terminie otrzymacie informację do jakiego kontynentu zostaliście przydzieleni, by według nich przyjechać w strojach kolorów kontynentów, mogą to być peleryny albo stroje charakteryzujące dany kontynent.

Ameryka – czerwony

Afryka – zielony

Azja – żółty

Arktyka – biały

Oceania – niebieski

 

Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, tel. 12 62 88 124

e-mail: krakowmisje@misje.pl www.misje.diecezja-krakow.pl

kontakt: s. Bożena Najbar, tel. 668 688 096, e-mail:bozena.najbar1@gmail.com

 

Referat do spraw Misji Diecezji Bielsko-Żywieckiej

ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała

www.diecezja.bielsko.pl/misje/    misje@diecezja.bielsko.pl

kontakt: ks. Janusz Talik, tel. 606 231 138, e-mail: jtalik@bielsko.opoka.org.pl

 

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU

30-323 Kraków, ul. Tyniecka 39 tel./fax +48 12 2692333

misje@swm.pl; swm.pl /wioskiswiata.org