Rada Kapłańska Diecezji Bielsko-Żywieckiej


CZŁONKOWIE Z URZĘDU
Bp Piotr Greger
Ks. Czesław Chrząszcz
Ks. Sławomir Kołata
Ks. Adam Bieniek
Ks. Sebastian Rucki

CZŁONKOWIE Z WYBORU
ks. Marek Bandura
ks. Roman Berke
ks. Jan Franc
ks. Zdzisław Grochal
ks. Kazimierz Kulpa
ks. Piotr Leśniak
ks. Marek Modzelewski
ks. Stanisław Morawa
ks. Krzysztof Rębisz
ks. Krzysztof Ryszka
ks. Aleksander Smarduch
ks. Marcin Wróbel

CZŁONKOWIE Z NOMINACJI
ks. Tomasz Gwoździewicz
ks. Stanisław Jasek
ks. Piotr Konieczny
ks. Robert Kurpios
ks. Zenon Latawiec SDB
ks. Marek Studenski

 

Kolegium Konsultorów


KONSULTORZY
Bp Piotr Greger
Ks. Roman Berke
Ks. Stanisław Morawa
Ks. Sebastian Rucki
Ks. Krzysztof Ryszka
Ks. Marek Studenski

 

Diecezjalna Rada ds. Ekonomicznych


PRZEWODNICZĄCY
ks. Jan Figura

WICEPRZEWODNICZĄCY
Ks. Jacek Gracz

CZŁONKOWIE
Ks. Stanisław Czernik
Ks. Leszek Kostrzewa
Ks. Robert Samsel
Ks. Witold Grzomba
Ks. Jacek Kobiałka
ks. Jerzy Matura
ks. Czesław Szwed

 

Diecezjalna Komisja Liturgiczna


PRZEWODNICZĄCY
bp Piotr Greger

CZŁONKOWIE
ks. Marcin Aleksy
ks. Krzysztof Borowiec
ks. Stanisław Czernik
ks. Cezary Dulka
ks. Władysław Fidelus
ks. Andrzej Mojżeszko
ks. Zbigniew Powada
ks. Krzysztof Ryszka
ks. Stanisław Śmietana
ks. Jerzy Urbaniec
ks. Bogusław Wądrzyk
ks. Sławomir Zawada
S. Emmanuela Marek SSdND
Tadeusz Czerniawski

KONSULTANCI
ks. Tadeusz Nowok

 

Diecezjalna Rada Katechetyczna


CZŁONKOWIE Z URZĘDU
Ks. dr Marek Studenski
Ks. mgr lic. Tomasz Chrzan
dr Magdalena Stach-Hejosz

CZŁONKOWIE Z WYBORU
Ks. mgr Mateusz Dudkiewicz
Ks. mgr Tomasz Gwoździewicz
Ks. mgr Piotr Hoffmann
Ks. mgr Kamil Kaczor
Ks. mgr Stanisław Śmietana
Ks. Józef Oleszko
Ks. mgr Tomasz Sroka
mgr Renata Drewniak
mgr Anna Ficoń
mgr Aleksandra Fiedor
mgr Łukasz Gibała
mgr Lidia Kumorek
mgr Paweł Kurz
mgr Ewa Liberadzka
mgr Janina Małek
mgr Wiesława Panek
Siostra Zofia Przybył
mgr Ewa Ślósarczyk
Rada do spraw Księży Emerytów Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Ks. Antoni Młoczek
Ks. Piotr Pokojnikow
Ks. Bogusław Wądrzyk

 

Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej


PRZEWODNICZĄCY
ks. dr Szymon Tracz

CZŁONKOWIE
ks. mgr Stanisław Morawa
ks. dr Henryk Zątek
mgr inż. architekt Tadeusz Kostoń

 

KONSERWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I SZTUKI SAKRALNEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
ks. dr Szymon Tracz

mail: konserwator.zabytkow@diecezja.bielsko.pl
tel: 734176651

Rada Diecezjalnego Funduszu Obrony Życia
PRZEWODNICZĄCY
Ks. Franciszek Płonka

CZŁONKOWIE
Ks. Stanisław Wawrzyńczyk
Ks. Stanisław Czernik
Ks. Robert Szczotka
Beata Handzlik
Teresa Kucharczyk
Maria Szlagura
Marek Wójcik

 

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej


PRZEWODNICZĄCY
Ks. dr Sławomir Zawada

CZŁONKOWIE
Ks. dr Krzysztof BOROWIEC
Ks. Kanonik mgr Ignacy CZADER
Ks. mgr Krzysztof KURNIK
Ks. Kanonik mgr Eugeniusz WARZECHA
Dr Agata ADAMCZYK
Stanisław ADAMUS
Tadeusz CZERNIAWSKI
Dr hab. Bogumiła DUNIKOWSKA
Mgr Urszula JASIECKA – BURY
Mgr Krzysztof KARCZ
Mgr Sebastian MATYJA
Andrzej NACIASTA
Mgr Krzysztof PRZEMYK
Dr hab. Janusz SELIGMAN

KONSULTORZY
Ks. biskup dr Piotr GREGER
Ks. dr Wiesław HUDEK
Ks. dr Piotr KROCZEK
Ks. Kanonik dr Robert TYRAŁA
Piotr JAKÓBIEC
Dr Tomasz ORLOW

 

Referat do spraw Misji


43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5a
e-mail: misje@diecezja.bielsko.pl
Ofiary na misje można wpłacać na konto bankowe:
Dzieło Misyjne Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Bank PEKAO SA I Oddział w Bielsku-Białej

24 1240 1170 1111 0000 2408 9133

REFERENT DO SPRAW MISJI
DIECEZJALNY DYREKTOR PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH
DELEGAT DO SPRAW MISJI

Ks. Janusz Talik

 

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich


Przewodnicząca
Irena Olma

Zastępca przewodniczącej
Piotr Czadankiewicz

Sekretarz
Jerzy Kupnicki
Skarbnik
Jadwiga Mikuła

Członek Rady
Krzysztof Gawłowski

Asystent kościelny
ks. Sebastian Rucki