Sąd Biskupi w Bielsku-Białej


ul. Żeromskiego 5a

Sekretariat:

telefon: +48 734 176 652

adres email: biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl

Konto bankowe: Bank Pekao SA 06 1240 1170 1111 0010 7410 0780

 

Godziny urzędowania


poniedziałek 9.00-17.00

wtorek-piątek 9.00-15.00

 

Sąd Biskupi w Bielsku-Białej jest trybunałem pierwszej instancji rozpatrującym sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz inne, które wpłynęły do trybunału zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 

Pracownicy sądu


wikariusz sądowy: O. Ezdrasz Biesok OFM

notariusz: Ks. Tomasz Mikociak

sędziowie: Ks. Piotr Kroczek, Ks. Jacek Rączka, Ks. Mikołaj Szczygieł

obrońca węzła małżeńskiego i rzecznik sprawiedliwości: Ks. Adam Bieniek

audytorzy: Ks. Andrzej Chruszcz, Ks. Klaudiusz Dziki, Ks. Łukasz Mieszczak, Ks. Krzysztof Zięba,

 

Adwokaci dopuszczeni do występowania w sądzie


mgr Alicja Droździk – Makówka

Kancelaria Temida

ul. Kopernika 26, 43-200 Pszczyna

telefon: +48 32 2100434 lub +48 601 447 593

 

dr Monika Gwóźdź

ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy

monika.m.gwozdz@gmail.com; poradnia.valentissima@gmail.com

telefon: +48 609 727 025

 

Wojciech Kucharski

ul. Relaksowa 23/20, 20-819 Lublin

telefon: +48 721 936 098

 

Porad prawnych udziela się bezpłatnie w siedzibie sądu, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu.

 

Bielsko-Biała, dnia 31 sierpnia 2017 roku

L. dz. 1922/2017

 

Dekret określający wysokość opłat sądowych obowiązujących w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej

Działając w oparciu o art. 303 instrukcji Stolicy Apostolskiej z 25 stycznia 2005 roku Dignitas Connubii, z dniem 1 września 2017 roku określam wysokość opłat związanych z prowadzeniem procesów o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej.

 

  1. Opłata za prowadzenie procesu:

1500 zł dla osób zamieszkałych w Polsce,

3000 zł dla osób zamieszkałych zagranicą (opłatę wnosi strona powodowa);

  1. Opłata za wniesienie skargi wzajemnej, niezależnie od opłaty strony powodowej:

750 zł dla osób zamieszkałych w Polsce,

1500 zł dla osób zamieszkałych zagranicą;

  1. Opłata odpis wyroku: 250 zł;
  2. Opłata związana z powołaniem i pracą biegłych: 400 zł;
  3. Opłata za dekret znoszący klauzulę: 250 zł;
  4. Opłata za dekret stwierdzający stan wolny: 250 zł;
  5. Opłata za deklarację domniemanej śmierci współmałżonka: 400 zł.

 

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK

Kanclerz Kurii

 

Opłaty należy wnosić w kasie Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej lub na konto bankowe w tytule podając numer sprawy oraz nazwiska stron.