Kazanie na dziś:

Jak uważa Barbara Skarga, z samej swej istoty myśl ludzka sięga ku nieskończoności. Uczniowie dopiero po zesłaniu Ducha Świętego mają zrozumieć wszystkie sprawy. »»

 


Kuria diecezjalna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5a
tel. 33 81 90 600
fax 33 81 91 202
sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl

GODZINY URZĘDOWANIA KURII:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00

Konto Bankowe
Bank PKO S.A. - Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka
86 1240 1170 1111 0000 2409 1703

Kuria

Biskup ordynariusz

bp Roman Pindel
tel. +48 734 176 641, fax 33 81 91 202

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
tel. +48 734 176 641 (9.00-13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel. +48 734 176 642, fax 33 81 91 202
sekretarz.bpa.diecezjalnego@diecezja.bielsko.pl

Biskup Pomocniczy
Wikariusz Generalny
Moderator Kurii Diecezjalnej

bp Piotr Greger
tel. +48 734 176 643

SEKRETARZ i KAPELAN BISKUPA POMOCNICZEGO

Ks. Sławomir Zawada
tel. +48 734 176 643
sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl

Wikariusz Generalny

ks. Marek Studenski
tel. +48 734 176 647; +48 734 176 646

Kancelaria Kurii

KANCLERZ

ks. Adam Bieniek
tel. +48 734 176 639

NOTARIUSZ i ARCHIWISTA KURII

ks. dr Czesław Chrząszcz
tel. +48 735 919 267 

NOTARIUSZ

ks. Piotr Góra
tel. +48 734 176 642
ks. Mateusz Kierczak
tel. +48 734 176 638
ks. Sławomir Zawada
tel. +48 734 176 643
sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl

Koordynator pracy wydziałów Kurii Diecezjalnej

ks. Mateusz Kierczak
tel. +48 734 176 638
koordynator@kuria.bielsko.pl

Rzecznik prasowy diecezji bielsko-żywieckiej

ks. Jacek Pędziwiatr
tel: + 48 602 767 786; +48 734 176 640
jacekmpedziwiatr@gmail.com

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

DYREKTOR

ks. Sebastian Rucki
tel. +48 734 176 644
duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl

Referat do spraw Misji

Ks. Janusz Talik

 

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

tel.: +48 734 176 645
www.dlarodziny.eu
duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl

DYREKTOR WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

Ks. Tomasz Gorczyński
duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl

DIECEZJALNI DORADCY ŻYCIA RODZINNEGO

Renata i Marek Wójcik
duszp.rodzin@gmail.com

Wydział Katechetyczny

Tel.: +48 734 176 647; +48 734 176 646
www.katecheza.kuria.bielsko.pl
katecheza@kuria.bielsko.pl

DYREKTOR

ks. Marek Studenski
studenski@kuria.bielsko.pl

DIECEZJALNI WIZYTATORZY KATECHIZACJI

ks. Tomasz Chrzan
chrzan@kuria.bielsko.pl

dr Magdalena Stach-Hejosz
hejosz@kuria.bielsko.pl

SEKRETARIAT

mgr Ewa Ślósarczyk

Wydział Charytatywny - Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

tel.: +48 734 176 648
caritas@bielsko.opoka.org.pl

DYREKTOR

ks. Robert Kasprowski

ZASTĘPCA DYREKTORA

ks. Czader Ignacy

WSPÓŁPRACOWNICY

Dawid Jeziorek

CENTRUM WOLONTARIATU

ks. Tomasz Niedziela
ks.tomaszniedziela@gmail.com

NUMER KONTA:

Millennium Bank   59 1160 2202 0000 0000 3267 2737

Wydział Kadr, Finansów, Spraw Gospodarczych i Budowlanych

wydzial.finansowy@kuria.bielsko.pl

DYREKTOR

ks. Robert Samsel
Tel.: +48 794 933 931
robert.samsel@kuria.bielsko.pl

REFERENT-KASJER

Katarzyna Ryłko
tel. +48 734 176 650
katarzyna.rylko@kuria.bielsko.pl

Diecezjalne Muzeum w Bielsku-Białej

DYREKTOR

ks. dr Grzegorz Klaja
ul. Żeromskiego 5-7; 43-300 Bielsko-Biała
email: gwklaja@gmail.com
tel.: 608 48 64 18; +48 734 176 651

1996-2016 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja