Kazanie na dziś:

W filmach katastroficznych koniec świata jest dla ludzkości niewyobrażalną tragedią. Ten dzień należy przyjąć z podniesioną głową, gdyż związany będzie z odkupieniem. »»

 


Kuria diecezjalna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
tel. 33 81 90 600, 33 81 90 602, 033 81 91 200, 33 81 91 201;
fax 33 81 91 202

kuria@kuria.bielsko.pl

Konto Bankowe
Bank PKO S.A. - Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka
86 1240 1170 1111 0000 2409 1703

Kuria

Biskup ordynariusz

bp Roman Pindel
tel. 33 81 90 609, fax 33 81 91 202

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
33 81 90 609 (9.00-13.00), 33 81 90 701 (po 13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel. 33 81 90 618, fax 33 81 91 202
sekretarz@kuria.bielsko.pl

Wikariusz Generalny
Moderator Kurii Diecezjalnej

bp Piotr Greger
tel. 33 81 90 611

SEKRETARZ i KAPELAN BISKUPA POMOCNICZEGO

Ks. Sławomir Zawada
tel. 33 81 90 611
sekretariat@kuria.bielsko.pl

Kancelaria Kurii

KANCLERZ

ks. Stanisław Lubaszka
tel. 33 81 90 602

NOTARIUSZ

ks. Piotr Góra
tel. 33 81 90 618
ks. Mateusz Kierczak
tel. 33 81 90 604
ks. Sławomir Zawada
tel. 33 81 90 611
notariusz@kuria.bielsko.pl

Koordynator pracy wydziałów Kurii Diecezjalnej

ks. Mateusz Kierczak
tel. 33 81 90 604
koordynator@kuria.bielsko.pl

Rzecznik prasowy diecezji bielsko-żywieckiej

ks. Jacek Pędziwiatr
tel: 602 767 786
jacekmpedziwiatr@gmail.com

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

DYREKTOR

ks. Sebastian Rucki
tel. 33 81 90 604
duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

tel.: 33 81 90 619, 33 81 91 204
www.dlarodziny.eu
duszpasterstwo@dlarodziny.eu

DYREKTOR WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

Ks. Tomasz Gorczyński
tomasz.gorczynski@kuria.bielsko.pl

DIECEZJALNI DORADCY ŻYCIA RODZINNEGO

Beata Handzlik
b.handzlik@dlarodziny.eu

WSPÓŁPRACOWNICY

Marek Wójcik
m.wojcik@dlarodziny.eu

Wydział Katechetyczny

Tel.: 33 81 90 606, 33 81 90 607
www.katecheza.kuria.bielsko.pl
katecheza@kuria.bielsko.pl

DYREKTOR

ks. Marek Studenski
studenski@kuria.bielsko.pl

DIECEZJALNI WIZYTATORZY KATECHIZACJI

ks. Tomasz Chrzan
chrzant@gmail.com

dr Magdalena Stach-Hejosz
mkh1@wp.pl

SEKRETARIAT

mgr Ewa Slósarczyk

Wydział Charytatywny - Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

tel.: 33 81 91 203
caritas@bielsko.opoka.org.pl

DYREKTOR

ks. Robert Kasprowski

ZASTĘPCA DYREKTORA

ks. Czader Ignacy

WSPÓŁPRACOWNICY

Dawid Jeziorek

CENTRUM WOLONTARIATU

ks. Tomasz Niedziela
ks.tomaszniedziela@gmail.com

NUMER KONTA:

Millennium Bank   59 1160 2202 0000 0000 3267 2737

Wydział Kadr, Finansów, Spraw Gospodarczych i Budowlanych

wydzial.finansowy@kuria.bielsko.pl

DYREKTOR

ks. Robert Samsel
Tel.: 33 81 90 608
robert.samsel@kuria.bielsko.pl

REFERENT-KASJER

Katarzyna Ryłko
tel. 33 8190 613
katarzyna.rylko@kuria.bielsko.pl

Diecezjalne Muzeum w Bielsku-Białej

DYREKTOR

ks. dr Grzegorz Klaja
ul. Żeromskiego 5-7; 43-300 Bielsko-Biała
email: gwklaja@gmail.com
tel.: 608 48 64 18

Diecezjalny Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Kościelnej

ks. dr Grzegorz Klaja
ul. Żeromskiego 5-7; 43-300 Bielsko-Biała
email: gwklaja@gmail.com
tel.: 608 48 64 18

 

1996-2014 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja