Kazanie na dziś:

Przy wejściu do kościoła jest czasem informacja dotycząca odpowiedniego ubrania. Jezus również wymaga od biesiadników zaproszonych na ucztę, aby założyli weselny strój. Nie chodzi jednak »»

 


Kuria diecezjalna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
tel. 033 81 90 600, 033 81 90 601, 033 81 91 200, 033 81 91 201;
fax 033 81 91 202

kuria@kuria.bielsko.pl

Kuria

Biskup ordynariusz

bp Roman Pindel
tel. 033 81 90 609, fax 033 81 91 202

KAPELAN

ks. Jerzy Urbaniec
033 81 90 609 (9.00-13.00), 033 81 90 701 (po 13.00)

SEKRETARZ

ks. Piotr Góra
tel. 033 81 90 618, fax 033 81 91 202
sekretarz@kuria.bielsko.pl

Wikariusz Generalny
Moderator Kurii Diecezjalnej

bp Piotr Greger
tel. 033 81 90 611

SEKRETARZ i KAPELAN BISKUPA POMOCNICZEGO

Ks. Sławomir Zawada
tel. 033 81 90 611

Kancelaria Kurii

KANCLERZ

ks. Stanisław Lubaszka
tel. 033 81 90 602

NOTARIUSZ

ks. Piotr Góra
ks. Mateusz Kierczak
ks. Sławomir Zawada
tel. 033 81 90 601, 033 81 91 201
notariusz@kuria.bielsko.pl

Koordynator pracy wydziałów Kurii Diecezjalnej

ks. Mateusz Kierczak
tel. 033 81 90 604
koordynator@kuria.bielsko.pl

Rzecznik prasowy diecezji bielsko-żywieckiej

ks. Jacek Pędziwiatr
tel: 602 767 786
jacekmpedziwiatr@gmail.com

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

DYREKTOR

ks. Sebastian Rucki
tel. 033 81 90 604
duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

tel.: 33 81 90 619, 33 81 91 204
www.dlarodziny.eu
duszpasterstwo@dlarodziny.eu

DYREKTOR WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

Ks. Gorczyński Tomasz

DIECEZJALNI DORADCY ŻYCIA RODZINNEGO

Beata Handzlik
b.handzlik@dlarodziny.eu

WSPÓŁPRACOWNICY

Marek Wójcik
m.wojcik@dlarodziny.eu

Wydział Katechetyczny

Tel.: 033 81 90 606, 033 81 90 607
www.katecheza.kuria.bielsko.pl
katecheza@kuria.bielsko.pl

DYREKTOR

ks. Marek Studenski
studenski@kuria.bielsko.pl

DIECEZJALNI WIZYTATORZY KATECHIZACJI

ks. Tomasz Chrzan
chrzant@gmail.com

SEKRETARIAT

 

Wydział Charytatywny

tel.: 033 81 90 617, 033 81 91 203
caritas@bielsko.opoka.org.pl

DYREKTOR

ks. Robert Kasprowski

ZASTĘPCA DYREKTORA

ks. Czader Ignacy

NUMER KONTA:

Millennium Bank   59 1160 2202 0000 0000 3267 2737

Wydział Gospodarczo-Finansowy

wydzial.finansowy@kuria.bielsko.pl

DYREKTOR

ks. Robert Samsel
Tel.: 033 81 90 608
robert.samsel@kuria.bielsko.pl

REFERENCI


Tel.: 033 81 90 613, 033 81 90 614

Andrzej Naciasta
Tel.: 033 81 90 613, 033 81 90 614
ekonom@bielsko.opoka.org.pl

Diecezjalne Muzeum w Bielsku-Bialej

DYREKTOR

ks. dr Grzegorz Klaja
ul. Żeromskiego 5-7; 43-300 Bielsko-Biała
email: gwklaja@gmail.com
tel.: 608 48 64 18

 

1996-2014 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja