Kazanie na dziś:

Dlaczego Jezus tak rozpoczyna rozmowę, jakby był bezradny wobec zaistniałej sytuacji? Wzbudzając w uczniach odpowiedzialność, motywuje ich do kreatywnego działania. »»

 

Wiadomości

I Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

I Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w czasie którego wybrano dziesięcioosobowy Zarząd Główny, odbyło się 29 stycznia. Wybory poprzedzone były Mszą św. koncelebrowaną przez ks dr Franciszka Płonkę, asystenta kościelnego Stowarzyszenia i ks. Emila Mroczka, proboszcza parafii NSPJ w Bielsku-Białej. Prezydium i członkowie Zarządu Głównego w składzie: Beata Waluś - prezes, Edward Kołek - wiceprezes do spraw organizacyjnych, Krzysztof Jonkisz - wiceprezes ds. programowych Stefania Kołek - skarbnik oraz Barbara Antonowicz-Pić, Lidia Gepfert, Renata Niedziela-Foksińska i Wojciech Waluś spotkali się 5 lutego. Siedzibą Zarządu jest dom katechetyczny parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej przy ul. Giewont 2 (osiedle Karpackie), gdzie odbywać się będą dyżury i posiedzenia.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w naszej diecezji powstało 15 grudnia ub.r. Powołał je specjalnym dekretem biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy. Celem Stowarzyszenia jest umacnianie rodziny i kształtowanie jej chrześcijańskiego oblicza. Jego członkowie są przekonani, że przyszłość ewangelizacji - zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II - zależy przede wszytkim od Kościoła domowego. Stowarzyszenie winno się stać trwałym i znaczącym podmiotem opinii i działania katolickiego na arenie społecznej i politycznej naszego regionu. Będzie także informować, jak również oceniać działania samorządowe, a nawet parlamentarne dotyczące szerokiej sfery sytuacji rodziny, tak by ją bronić przed degradacją a umożliwić jej właściwy rozwój - ku wielkiemu dobru całego społeczeństwa.

Krzysztof Jonkisz

 

Dodano: 29 stycznia 1994

1996-2015 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja