Kazanie na dziś:

W powieści "Oskar i Pani Róża" kilkuletni chłopak pierwszy raz widząc krzyż mówi: „Gdybym ja był Bogiem, nie dałbym się tak załatwić!”. Zapewne większość matek nie towarzyszyła swoim »»

 

Wiadomości

Rekolekcje dla związków niesakramentalnych

 

W dniach 6 i 7 marca w katedrze św. Mikołaja odbyły się wielkopostne rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Zorganizował je diecezjalny opiekun w/wym osób ks. Krzysztof Bojan. Nauki poprowadził ojciec Wojciech Nowak SJ, duszpasterz małżeństw niesakramentalnych w archidiecezji warszawskiej.

 


Tematem konferencji w pierwszym dniu było dzieło stworzenia, cud Bożego Miłosierdzia i relacji między Bogiem i człowiekiem, a także roli małżeństwa w życiu człowieka wierzącego. O. Wojciech przedstawił małżeństwo jako jeden ze środków na drodze do zbawienia. Mimo nierozerwalności, nie jest celem samym w sobie. Najważniejszy w każdym małżeństwie jest Bóg i to On prowadzi nas na drodze do siebie. Każdy człowiek został wybrany jako dziecko przez Boga i ma obowiązek spełniać wolę Pana. Najważniejsza jest wzajemna miłość Boga i człowieka. Po konferencji uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

 

 

Przejmujący komentarz o. Wojciecha przed każdą stacją Męki Pańskiej nawiązywał do własnego krzyża, który każdy z nas musi nieść. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpiła promocja wydawnictw, dotyczących sytuacji osób żyjących w związkach cywilnych, szczególnie nowej książki pt. „Miłość z odzysku.  Nowy związek – jak żyć w Kościele?” ( NB zamieszczono w niej wypowiedzi zarówno ks. Krzysztofa jak i O. Wojciecha ), a także pięknie wydanego listu kard. Tettamanzy arcybiskupa Mediolanu do tych, którzy czują się odrzuceni z powodu życia w takim związku. Można było nabyć również numer miesięcznika List poświęcony tym osobom. Na zakończenie pierwszego dnia rekolekcji duszpasterz „niesakramentalnych” naszej diecezji, ks. Krzysztof Bojan spotkał się z osobami, które nie miały dotychczas kontaktu z duszpasterstwem i przedstawił im pokrótce działalność naszej wspólnoty oraz zachęcił do uczestnictwa w mszach św. odbywających się w każdą trzecią niedzielę miesiąca u sióstr  Notre Dame.

 


Następnego dnia, w niedzielę, obydwaj duszpasterze odprawili mszę św., podczas której członkowie duszpasterstwa niesakramentalnych wzięli czynny udział jako lektorzy, kantorzy i ministranci. Po eucharystii Ojciec Nowak poprowadził kolejną konferencję, której tematem była jakość naszej wiary. Przytoczył wyniki badań statystycznych dokonanych wśród respondentów deklarujących się jako praktykujący katolicy. Dla wielu religia jest częścią tradycji, same natomiast podstawowe prawdy wiary, nie mówiąc o obowiązkach, spotykają się z obojętnością lub są nieznane. Na zakończenie uczestnicy rekolekcji podziękowali obydwu duszpasterzom za ich trud i bezinteresowną miłość. I, pokrzepieni na duchu, powrócili do swych domów i codziennych zmartwień.

 


Nadmienić należy, że w większości świątyń naszej diecezji podano wiadomość o tych rekolekcjach w ogłoszeniach parafialnych, wywieszono  plakaty w gablotkach kościelnych, informacje ukazały się również tradycyjnie w Gościu Niedzielnym, a także w radio Anioł Beskidów. Zdarza się jeszcze czasem, że działalność duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych spotyka się z pewną rezerwą, ale z roku na rok sprawa przedstawia się coraz lepiej.

 

Dodano: 9 marca 2010
Autor: Jerzy, członek wspólnoty związków nieskaramentalnych

1996-2016 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja