Kazanie na dziś:

„Zaklinam was bracia, abyście pozostali wierni ziemi” – nawoływał Fryderyk Nietsche. Świat nienawidzi uczniów Jezusa, bo nie są z tego świata – przywiązani do doczesności. »»

 

Wiadomości

Opłatek nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z diecezji

 

W niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej diecezji bielsko-żywieckiej spotkali się na opłatku z biskupem pomocniczym Piotrem Gregerem oraz ze swoim diecezjalnym opiekunem, ks. prałatem Krzysztofem Ryszką. Zanim wspólnie zasiedli do świątecznego stołu, szafarze modlili się w kościele podczas nabożeństwa eucharystycznego i adoracji Najświętszego Sakramentu.

a

Składając życzenia, biskup podkreślił, że wszyscy potrzebują dziś pokoju, i zadaniem szafarzy jest zanoszenie innym Chrystusa – „Księcia Pokoju”. W tegorocznym spotkaniu opłatkowym połączonym z kolędowaniem uczestniczyło ponad 60 szafarzy przybyłych z różnych parafii diecezji bielsko-żywieckiej.

 a

Szafarzami mogą został mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat. Kandydaci muszą się wyróżniać dojrzałością w wierze, prowadzić wzorowe życie moralne i aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym. Zasadniczym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii św. jest pomoc w zanoszeniu Eucharystii chorym i niepełnosprawnym. Mogą oni także udzielać Komunii św. podczas Mszy św. w parafii.

a

Na terenie naszej diecezji, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej pełnią swoją posługę od roku 1992. W parafiach miejskich i wiejskich docierają oni do osób chorych, które nie mają możliwości dojścia na Eucharystię do kościoła. Nadzwyczajni Szafarze zanoszą do domów, szpitali czy innych ośrodków opieki Komunię Świętą i rozdzielają ją tam chorym.

 

Dodano: 30 grudnia 2013
Autor: ; foto: Jacek Zamarski

1996-2016 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja