Kazanie na dziś:

Kiedy święty Piotr zobaczył Jezusa tak pewnie kroczącego po tafli jeziora, również postanowił spróbować. Liczył, że Jezus swą Boską mocą, niejako automatycznie, sprawi, że »»

 

Wiadomości

Opłatek nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z diecezji

 

W niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej diecezji bielsko-żywieckiej spotkali się na opłatku z biskupem pomocniczym Piotrem Gregerem oraz ze swoim diecezjalnym opiekunem, ks. prałatem Krzysztofem Ryszką. Zanim wspólnie zasiedli do świątecznego stołu, szafarze modlili się w kościele podczas nabożeństwa eucharystycznego i adoracji Najświętszego Sakramentu.

a

Składając życzenia, biskup podkreślił, że wszyscy potrzebują dziś pokoju, i zadaniem szafarzy jest zanoszenie innym Chrystusa – „Księcia Pokoju”. W tegorocznym spotkaniu opłatkowym połączonym z kolędowaniem uczestniczyło ponad 60 szafarzy przybyłych z różnych parafii diecezji bielsko-żywieckiej.

 a

Szafarzami mogą został mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat. Kandydaci muszą się wyróżniać dojrzałością w wierze, prowadzić wzorowe życie moralne i aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym. Zasadniczym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii św. jest pomoc w zanoszeniu Eucharystii chorym i niepełnosprawnym. Mogą oni także udzielać Komunii św. podczas Mszy św. w parafii.

a

Na terenie naszej diecezji, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej pełnią swoją posługę od roku 1992. W parafiach miejskich i wiejskich docierają oni do osób chorych, które nie mają możliwości dojścia na Eucharystię do kościoła. Nadzwyczajni Szafarze zanoszą do domów, szpitali czy innych ośrodków opieki Komunię Świętą i rozdzielają ją tam chorym.

 

Dodano: 30 grudnia 2013
Autor: ; foto: Jacek Zamarski

1996-2015 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja