• Data rozpoczęcia: 28 lutego 2018
  • Data zakończenia: 31 sierpnia 2018

W październiku 2018 roku będziemy obchodzili jubileusz 40-lecia wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się” w Krakowie chcą zaprosić dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w wyjątkowym Małopolskim Konkursie Pieśni Religijnej Nie lękajcie się!  im. św. Jana Pawła II.

W konkursie, którego motywem przewodnim będzie muzyka do słów Jana Pawła II, udział wezmą: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach oraz stowarzyszeniach. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania jednego skomponowanego utworu muzycznego do słów Jana Pawła II, lub tekstu własnego opartego o myśli i naukę Ojca Świętego albo też dowolnie wybranej pieśni o tematyce religijnej. Jednak warunkiem ubiegania się o cenną nagrodę Grand Pirx   jest zaprezentowanie pieśni związanej z osobą i dziełem Jana Pawła II.

Zgłoszenia należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Konkurs będzie miał charakter etapowy, a wyłonieni zwycięzcy wystąpią na koncercie finałowym w dniu 28 października 2018 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2018r.

Regulamin_Malopolski_Konkurs_Piesni_Religijnej.

 

Zapraszamy wszystkich wokalistów do wzięcia udziału w konkursie.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.idmjp2.pl w regulaminie konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: magdalena.policha@idmjp2.pl

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
tel. (12) 422 03 44
fax. (12) 619 87 87
http://www.idmjp2.pl
facebook.com/IDMJP2
http://www.santojp2.pl