3. Światowy Dzień Ubogich

  • 16 listopada 2019, Robert Karp

Eucharystia i wspólny posiłek dla około 200 osób były kulminacyjnymi momentami organizowanych po raz trzeci obchodów Światowego Dnia Ubogich w Bielsku-Białej. Mszę św. w bielskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz spotkanie w podziemiach świątyni zorganizowali 16 listopada 2019 r. wolontariusze z Caritas oraz przedstawiciele różnych wspólnot ewangelizacyjnych.

Dyrektor diecezjalnej Caritas w Bielsku-Białej ks. Robert Kurpios, który przewodniczył Mszy św. z okazji Światowego Dnia Ubogich w diecezji bielsko-żywieckiej, zaapelował, by na co dzień być dla siebie dobrym jak chleb. „Życzę wam tego, byście mogli być przede wszystkim dobrzy dla siebie, to znaczy byście pamiętali, że obok jest drugi człowiek, równie potrzebujący. Chcemy o was pamiętać nie tylko dzisiaj, ale zawsze. Uczycie nas ogromnej pokory wobec ludzkiej biedy i nędzy, tego, czego człowiek tak bardzo się lęka” – dodał.

W kazaniu ks. Wojciech Pal przypomniał, że ludzie ubodzy, samotni, chorzy i nieszczęśliwi są dla Kościoła skarbem. „Jesteście bogactwem. Dlaczego? Bo w was widać Chrystusa. Jesteście tą przestrzenią, w której można spotkać cierpiącego Chrystusa. Wasza bieda, wasza choroba, wasze pogubienie, wasza bezdomność to są miejsca, w których – w was i przez was – można spotkać Chrystusa” – zaznaczył kaznodzieja.

Po liturgii w kościelnej kaplicy wszyscy spotkali się na agapie – z ciepłym gulaszem, ciastami i słodyczami – w salce w podziemiach kościoła. Przy stołach usiadło prawie 200 osób borykających się na co dzień z biedą. Obok nich wspólnie jedli posiłek ci, którzy chcą się dzielić tym, co mają.

Anna Kolaska, przewodnicząca Koła Caritas w bielskim „Reju”, przyznała, że zaangażowanie charytatywne weszło jej w krew. „Jesteśmy regularnie działającym kołem, sporo działamy i angażujemy się. Byłam już w domu nauczona, że jeśli jest ktoś, kto ma mniej niż ja, a komu jestem w stanie pomóc, to robię to” – wyjaśniła.

Andrzej Sitarz, który z diecezjalną Caritas od wielu lat organizuje spotkania ewangelizacyjne i rekolekcje dla osób uzależnionych, bezdomnych i wykluczonych społecznie, podkreślił, że organizacja Światowego Dnia Ubogich przynosi fizyczne zmęczenie, ale i ogromną radość.

„Przez półtora miesiąca przygotowywaliśmy wszystko. Osobistą radością jest to, że w tym roku udało nam się zebrać przy tym parę wspólnot. Fajnie, że udało nam się to zrobić wspólnie. Zaangażowaliśmy w ten jeden dzień, który trwa cały rok, tyle osób. To prawdziwe szczęście w moim sercu” – dodał.

Wolontariusze Caritas diecezji bielsko-żywieckiej razem m.in. z diakonią Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze” modlili się z potrzebującymi oraz wspólnie zjedli ciepły posiłek. Podczas wydarzenia odbył się koncert ewangelizacyjny zespołu SECiM. Nie zabrakło czasu na uwielbienie, świadectwa i pantomimę. Na koniec uczestnicy otrzymali drobne upominki – słodycze i produkty spożywcze.

W ramach obchodów III Światowego Dnia Ubogich osoby ubogie, bezdomne, samotne, potrzebujące wsparcia i wspólnoty wzięły udział w spotkaniach towarzyszących: w kuchni Towarzystwa św. Brata Alberta w Bielsku-Białej, w bielskim schronisku dla ubogich i w Domu Matki i Dziecka Caritas.

Wydarzenie przygotowali wolontariusze z Caritas, Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze”, bielskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, wspólnoty „Miłość i Łaska Chrystusa”, Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Tegoroczny Światowy Dzień Ubogich odbył się pod hasłem „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19).