60 lat kapłaństwa ks. prał. Jana Sopickiego

  • 29 czerwca 2020, Robert Karp

„Należysz do kapłanów nieprzeciętnych, miłujących Kościół i oddanych mu całkowicie” – mówił 29 czerwca 2020 r. w Bielsku-Białej bp senior Tadeusz Rakoczy do obchodzącego 60-lecie kapłaństwa emerytowanego proboszcza bialskiej parafii Opatrzności Bożej ks. prał. Jana Sopickiego. 83-letni jubilat jest jednym z pierwszych kapłanów wyświęconych przez biskupa Karola Wojtyłę, wówczas młodego sufragana archidiecezji krakowskiej.

Prałat modlił się w uroczystość śś. apostołów Piotra i Pawła wraz z innymi starszymi kapłanami w kaplicy Domu Księży Emerytów podczas Mszy św. pod przewodnictwem byłego biskupa bielsko-żywieckiego. W kazaniu bp Rakoczy przypomniał, że 29 czerwca 1960 roku pochodzący z podwadowickich Frydrychowic ks. Sopicki znalazł się wśród kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, którzy jako jedni z pierwszych przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bp. Karola Wojtyły, od listopada 1958 roku krakowskiego biskupa pomocniczego. Zastąpił on wtedy chorego administratora archidiecezji krakowskiej abp. Jana Baziaka. W ciągu sześciu tygodni młodzi klerycy otrzymali święcenia subdiakonatu, diakonatu i prezbiteratu.

Duchowny wspomniał nieżyjących już kapłanów z tamtego rocznika związanych z diecezją bielsko-żywiecką – ks. Franciszka Skupnia i ks. Jana Stróżaka. Jednocześnie dziękował za dar kapłańskiego życia ks. Sopickiego. Jak podkreślił hierarcha, „życie to jest na miarę świadectwa”.

Biskup opowiedział, jak rodziło się kapłańskie powołanie jubilata wychowującego się jako najmłodsze dziecko w wielodzietnej rodzinie katolickiej we frydrychowickim domu. Kaznodzieja nawiązał też do wspólnych – przez jakiś czas – studiów seminaryjnych pod opieką kolejnych rektorów: ks. Karola Kozłowskiego, ks. Eugeniusza Florkowskiego oraz ojca duchownego bp. Stanisława Smoleńskiego.

Wymienił też kolejne parafie, w jakich pracował ks. Sopicki – Ciężkowice k. Jaworzna, Kozy, Brzeszcze, Rabka, Oświęcim, parafia św. Jana Chrzciciela w Komorowicach, gdzie w latach 1973-1992 był proboszczem. Od 1992 do 2011, gdy przeszedł na emeryturę, kierował bialską parafią Opatrzności Bożej.

Bp Rakoczy podkreślił, że posługę kapłańską jubilata wypełniły „miłość, takt, ofiarność i oddanie”. „Należysz do kapłanów nieprzeciętnych, miłujących Kościół i oddanych mu całkowicie. Priorytetem dla Ciebie zawsze była i jest miłość Chrystusa oraz miłość człowieka” – dodał biskup senior.

„Twoje przeżywanie kapłaństwa jest na miarę naszych czasów, w Twojej kapłańskiej posłudze spełniają się prorocze słowa: Pastores dabo vobis – <Dam wam pasterzy według mego serca> (Jr 3, 15); spełniają się, bo Dobry Bóg dał nam Ciebie” – zaznaczył hierarcha.

Specjalne życzenia dla prałata wypowiedzieli też pracownicy Domu Księży Emerytów, którzy przypomnieli, że przez lata posługi kapłańskiej ks. Sopicki zasiał w wiernych „ziarna wiary, nadziei, miłości oraz sprawiedliwości”. Przypomnieli, że kapłan nie szczędził nigdy czasu dla indywidualnych rozmówców, ofiarowując każdemu dobre słowo.

fot. Dorota Trestka