8. rocznica sakry biskupiej Piotra Gregera

  • 27 listopada 2019, Robert Karp

27 listopada minęła 8. rocznica sakry biskupiej Piotra Gregera. Uroczystości konsekracji biskupa nominata odbyły się w bielskiej katerze św. Mikołaja. Eucharystii z udzieleniem święceń biskupich przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore i ordynariusz bielsko-żywiecki bp Tadeusz Rakoczy.

Były to wtedy pierwsze święcenia biskupie w historii XV-wiecznej bielskiej katedry, całego miasta i powstałej w 1992 roku diecezji. Zarówno bp senior Tadeusz Rakoczy, jak i były biskup pomocniczy Janusz Zimniak otrzymali sakrę biskupią w innych świątyniach: w bazylice Świętego Piotra w Watykanie i w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Na terenie obejmującym obecną diecezję bielsko-żywiecką przed 27 listopada 2011 roku odbyły się tylko jedne święcenia biskupie. 30 września 1883 roku w Cieszynie konsekrowany został pierwszy biskup sufragan cieszyńskiej części diecezji wrocławskiej Franciszek Śniegoń.

Papież Benedykt XVI mianował ks. dr. Piotra Gregera biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej 22 października 2011 r. Nominat miał wówczas 47 lat. Papież przydzielił mu stolicę tytularną Assava (w północnej Afryce), po biskupie pomocniczym-nominacie brazylijskiej archidiecezji Vitória – o. José Aparecido Hergesse CR, który tuż po nominacji zrezygnował z urzędu biskupa.

Piotr Greger urodził się 28 marca 1964 r. Pochodzi z parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Mysłowicach Wesołej. W latach 1983-1989 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

Wyświęcony na prezbitera 13 maja 1989 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przez biskupa Damiana Zimonia. W 1989 roku uzyskał stopień magistra teologii, w 1992 roku – licencjata teologii, a w 2000 – doktora teologii z zakresu liturgiki.

Po święceniach kapłańskich pracował w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Mysłowicach Ławkach, a następnie w parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli. Z dniem 31 sierpnia 1989 r. rozpoczął sześcioletnią pracę wikariusza w parafii pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Od r. 1995 zajmował się pracą naukową.

W posłudze biskupiej towarzyszy mu zawołanie „In servitio Redemptori” (W służbie Odkupicielowi). W herb biskupi wpisał krzyż z literą „M” nawiązujący do herbu Jana Pawła II, w którego pierwsze liturgiczne wspomnienie została ogłoszona decyzja Benedykta XVI o powołaniu ks. Gregera na biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej. Prawa strona tarczy, podzielonej na dwie równe części, przedstawia obraz głowy Jana Chrzciciela na misie, w nawiązaniu do patrona rodzinnego miasta biskupa Mysłowice, oraz symbole Eucharystii – kosz z rozmnożonym cudownie chlebem i ryby – wskazujące na Eucharystię, dającą pokarm na życie wieczne.