Audycja biblijna: Biblia – najlepsze ujęcie dziejów człowieka i zbawienia

  • 18 listopada 2020, Robert Karp

„Pod pewnym względem Biblia jest podobna do podręcznika historii, ale jeszcze bardziej jest antologią zróżnicowanych tekstów do dziejów narodu Izraela i początków chrześcijaństwa, początków Kościoła” – zwrócił uwagę bp Roman Pindel w najnowszym odcinku swej audycji radiowej i podcastowej. Wskazał, że Księga ta zawiera prawdziwą mozaikę, pod względem gatunków i sposobu ujęcia dziejów i wydarzeń.

Jak wyjaśnił biskup, w Biblii nie brak kronik historycznych, przykładów twórczości poetyckiej, swoistych mądrościowych rad i wskazań, tekstów liturgicznych z dziejów religii czy wykazów rodów i pokoleń. Dodał, że Biblia jako antologia, jest ułożona tak, by wyraźnie ilustrować założoną tezę: Bóg w sposób opatrznościowy prowadzi dzieje Izraela, a ewentualne klęski i nieszczęścia wiążą się z uprzednimi upadkami obyczajów i niesprawiedliwością całych grup społecznych.

Autor audycji wyliczył wśród kolejnych ksiąg Biblii przykłady twórczości literackiej i nieliterackiej. „Przez wszystkie teksty przewija się motyw naczelny: Bóg pragnący ocalić człowieka z różnego rodzaju zła i niebezpieczeństwa. Od Adama do Apokalipsy czytelnik Biblii przekonuje się, że Bóg jest zawsze po stronie człowieka, nawet gdy ten zapomina o Nim i Jego przykazaniach. Obok naczelnego motywu o zbawieniu przewija się także temat wybrania przez Boga – pojedynczych osób i rodów. Wciąż widoczna jest łaskawość wobec małego narodu zamieszkującego na wąskim przesmyku ziemi, przez który, podobnie jak przez Polskę, przechodziły kolejne armie starożytnych potęg światowych” – dodał bp Pindel, precyzując, że Biblia nie jest uporządkowanym podręcznikiem historii.

Za pomocą tekstów związanych z konkretnym motywem odniesienia do krzywdziciela biskup profesor zilustrował, w jaki sposób ważne tematy teologiczne w Biblii podlegają prawu ciągłości, rozwoju i transpozycji. Zaznaczył, że wraz z przyjściem Chrystusa dokonuje się radykalna zmiana, postęp i nowość w traktowaniu idei, które były już obecne w księgach starotestamentowych.

 

fot. Lilian Dibbern/Unsplash