Bierzmowanie w cieszyńskim więzieniu

  • 8 lutego 2019, Robert Karp

Biskup Roman Pindel udzielił 7 lutego 2019 r. sakramentu bierzmowania dwóm mężczyznom osadzonym w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Mężczyźni sami poprosili o sakrament uświęcający dojrzałość życia chrześcijańskiego i wyrazili ufność, że moment na zawsze zmieni ich życie. Razem z bierzmowanymi podczas Eucharystii w kaplicy modlili się m.in. współwięźniowie, przedstawiciele dyrekcji placówki oraz członkowie duszpasterstwa więziennego.

Odsiadujący swe wyroki mężczyźni –28-letni Dawid i 22-letni Patryk – do wydarzenia przygotowywali się podczas spotkań z kapelanem więziennym i przedstawicielami wspólnoty, którzy wspierali kandydatów do bierzmowania modlitwą.

Podczas liturgii bp Pindel namaścił głowy mężczyzn olejem Krzyżma Świętego i każdemu z kandydatów proponował przyjęcie znamienia Ducha Świętego, wymieniając imiona, jakie wybrali do bierzmowania. W homilii ordynariusz wyjaśnił, że sakrament bierzmowania jest udzielany po to, żeby człowiek dał „świadectwo o Bogu i Jego Synu, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał”.  Podkreślił przy tym, że Duch Paraklet, obrońca, będzie człowieka bronił przed strachem, lękiem, chwiejnością, niepewnością.

W czasie katechez przygotowujących więźniów do przyjęcia sakramentu bierzmowania kapelan o. Rafał Kogut OFM głosił kerygmat i zachęcał do pogłębienia osobistej relacji z Jezusem. Podczas spotkań była okazja do spowiedzi i Komunii św., uczestnictwa w Eucharystii, modlitwy o uzdrowienie i zwykłych rozmów w kręgu.

Dawid przybrał dla siebie imię Emil. Z kolei Patryk przyjął jako drugie imię Dawid. Nowo bierzmowani otrzymali od biskupa egzemplarze Pisma Świętego. Ordynariusz pobłogosławił także płaskorzeźbę, którą wykonał jeden z więźniów.

Posługę duszpasterską wśród więźniów cieszyńskich zapewniają na co dzień franciszkanie z pobliskiego klasztoru. Wspierają ich przedstawiciele cieszyńskich wspólnot ewangelizacyjnych.

fot. por. Tomasz Głasek