Bierzmowanie w czasie pandemii

  • 23 czerwca 2020, Robert Karp

Po dłuższym czasie przerwy spowodowanej zagrożeniem epidemicznym w kilku parafiach diecezji bielsko-żywieckiej odbyły się bierzmowania. Przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego – w maseczkach, przestrzegając odpowiedniego dystansu, bez towarzyszących dodatkowych przyjaciół, a jedynie ze świadkiem – tak młodzież przyjmowała sakrament bierzmowania. Nie było też na końcu zbiorowego zdjęcia pamiątkowego.

W niektórych parafiach, gdzie kandydatów do bierzmowania jest ponad 50, sakramentu udziela się w dwóch, a nawet w trzech grupach. Wszystko po to, by zachować obowiązujące przepisy sanitarne, uwzględniające m.in. wielkość świątyni, w której odbywa się uroczystość.

Dzięki stałemu kontaktowi z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi istnieje także możliwość konsultacji pod kątem stopnia ryzyka, z jakim związane jest przeprowadzenie uroczystości w konkretnej miejscowości. W przypadku, gdy jest ono wysokie, udzielenie sakramentu jest przekładane na inny termin.

Przed namaszczeniem kandydatów olejem, biskup, który podczas obrzędu ma na twarzy maseczkę, dezynfekuje ręce. Robi to także przed i po komunii świętej.

Od 18 czerwca bp Piotr Greger udzielił sakramentu bierzmowania grupom młodzieży w następujących parafiach: w Bielanach, Pisarzowicach, Czechowicach-Dziedzicach (św. Barbary), Koszarawie-Bystrej, Bielsku-Białej Straconce, Godziszce. Również bp Roman Pindel rozpocznie 23 czerwca udzielanie sakramentu bierzmowania przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.