Biskup i ksiądz-radiowiec rozmawiali w katedrze o świątyni

  • 7 lutego 2017, Robert Karp

Budynkowi kościoła i wypełniającym go elementom, ich znaczeniu symbolicznemu i praktycznej roli, jaką odgrywają w liturgii, poświęcona była pierwsza z cyklu „Rozmów poświęconych”, która 7 lutego odbyła się w bielskiej katedrze św. Mikołaja. Rozmawiali biskup pomocniczy bielsko-żywiecki Piotr Greger i redaktor radia „Anioł Beskidów” ks. Jacek Pędziwiatr. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję do zadawania pytań.

Jak przypomniał biskup, budowla kościoła wraz z wypełniającą go przestrzenią celebracji i liturgii jest ze swej natury znakiem. Zauważył jednocześnie, że aby znak ten komunikował, muszą być spełnione przynajmniej 3 podstawowe kryteria.

„Trzeba go widzieć, trzeba go rozumieć i trzeba znak w sposób właściwy czytać i do niego się dostosować. Jeśli któryś z tych elementów jest nieobecny, rozbijamy się o mur tajemnicy, który nam nic nie mówi” – podkreślił biskup. Duchowny cytował soborowy dokument o liturgii świętej, zwracając uwagę na wymiary naturalne i dostrzegalne znaku. „Kościół, jako świątynia, jest znakiem” – podsumował, przypominając, że usytuowanie pierwszych kościołów na górach, w widocznym z daleka miejscu, podyktowane było tradycją inspirowaną Biblią.

Biskup zwrócił uwagę na należące do przeszłości przepisy, dotyczące precyzyjnego usytuowania ołtarza w kościele i dawny wymóg orientacji świątyni na wschód. Przypomniał o wymownym sąsiedztwie baptysteriów przy kościołach katedralnych, zachęcając, by przypatrzeć się poszczególnym przestrzeniom świątyni: prezbiterium i nawom kościoła.

„Każdy kościół w środku odzwierciedla pewien model rozumienia Wspólnoty Kościoła. W zależności od tego, jak w danym czasie Kościół był rozumiany – w kategoriach społecznych, wspólnotowych, eklezjalnych – takie znajdowało to odzwierciedlenie w bryle świątyni. Ta budowla nabiera konkretnego kształtu, gdy gromadzi się w niej żywy, Chrystusowy Kościół” – dodał biskup, zwracając uwagę na to, że relacja między prezbiterium a nawą w świątyniach posoborowych symbolizuje dialog Chrystusa ze swoim Kościołem.

„To jest dialog Oblubieńca i Oblubienicy. Dialog Chrystusa ze swoim Kościołem, który umiłował” – zaznaczył, tłumacząc także, dlaczego ołtarz w kościele poświęconym nie może być przesuwalny, a mensa ołtarzowa musi być kamienna i zawierać relikwie świętych.

Spotkanie rozpoczął proboszcz katedry ks. Antoni Młoczek. Duchowny podał biskupowi symboliczny ogień, od którego hierarcha zapalił uroczyście świecę u stóp ołtarza. Będzie ona towarzyszyła rozmówcom podczas kolejnych spotkań.

Inspiracją do podjęcia pomysłu „Rozmów poświęconych” są już od kilku lat rozmowy bp. Piotra Gregera i ks. Jacka Pędziwiatra na antenie radia diecezjalnego „Anioł Beskidów”. Ich uczestnicy postanowili wyjść ze studia radiowego i zaprosić do aktywnego udziału we wspólnej rozmowie szersze grono odbiorców. Jako miejsce spotkania wybrano katedrę – pierwszy kościół w diecezji.

Publiczne rozmowy w katedrze będą kontynuowane co miesiąc. Kolejne spotkanie 7 marca o godz. 19:00.