Biskup mianował ojców duchownych kapłanów

  • 21 marca 2017, Robert Karp

Ks. biskup Roman Pindel mianował ojców duchownych kapłanów, którzy opieką duchową obejmą księży poszczególnych rejonów diecezji.

W rejonie bielskim, obejmującym dekanaty: Bielsko-Biała I, Bielsko-Biała II, Bielsko-Biała III, jasienicki i czechowicki, ojcem duchownym został mianowany o. dr Kazimierz Trojan SJ, dyrektor Domu Rekolekcyjnego i przełożony wspólnoty księży jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach.

W rejonie oświęcimskim, w skład którego wchodzą dekanaty: oświęcimski, osiecki, kęcki, jawiszowicki, andrychowski i wilamowicki, funkcję ojca duchownego pełnić będzie o. dr Piotr Cuber OFMConv, gwardian klasztoru w Harmężach, proboszcz tamtejszej parafii i asystent prowincjalny Rycerstwa Niepokalanej.

W rejonie żywieckim, obejmującym dekanaty: żywiecki, jeleśniański, radziechowski, łodygowicki, milowski i międzybrodzki, ojcem duchownym został mianowany o. Aleksander Koza OP, rekolekcjonista i egzorcysta diecezjalny.

W rejonie cieszyńskim, do którego należą dekanaty: cieszyński, strumieński, skoczowski, goleszowski, wiślański i istebniański, funkcję ojca duchownego będzie pełnić o. dr Wit Chlondowski OFM, gwardian klasztoru w Cieszynie, definitor, prowincjalny sekretarz i animator misji i ewangelizacji.

Zgodnie z wydanym przez biskupa „Statusem Dziekana w Diecezji Bielsko-Żywieckiej”, ojcem duchownym kapłanów dekanatu jest ksiądz, któremu w danym rejonie biskup diecezjalny powierzył funkcję rejonowego ojca duchownego kapłanów. Kapłani mogą korzystać z jego posługi jako spowiednika i kierownika duchowego. Każda dekanalna kongregacja zwołana w trybie zwyczajnym, powinna rozpocząć się od wspólnej celebracji Eucharystii lub jednej godziny brewiarzowej, w czasie której rejonowy ojciec duchowny kapłanów wygłasza do zebranych konferencję ascetyczną.

Na dziekanie ciąży również obowiązek zapewnienia opieki duchowej, w tym sakramentalnej, wobec chorującego kapłana. Może tego dokonać w konsultacji i z pomocą rejonowego ojca duchownego kapłanów.