Biskup pobłogosławił chrzcielnicę w Miliardowicach

  • 13 stycznia 2020, Robert Karp

Niezwykłą pamiątką niedzieli Chrztu Pańskiego w Miliardowicach będzie chrzcielnica, którą pobłogosławił 12 stycznia 2020 r. bp Piotr Greger. Hierarcha, który przewodniczył Mszy św. w miejscowym kościele, przypomniał, że człowiek ochrzczony ma prawo do dziedziczenia dóbr, jakimi dysponuje Ojciec niebieski.

„Każde dziecko ma prawo do udziału w dobrach swoich rodziców. To jest oczywiste i nikt tego nie kwestionuje. Podobnie Pan Bóg obiecuje swoim dzieciom dziedziczenie wszystkich Jego dóbr. A ponieważ cały świat jest Jego własnością, bo wyszedł z jego stwórczej ręki, cały będzie kiedyś i naszym dziedzictwem” – zaznaczył biskup i przywołał słowa św. Pawła, że człowiek będzie sądzić nawet aniołów. „Dopiero wtedy objawi się w pełni nasze życie, jakie zapoczątkowała w nas łaska otrzymana na chrzcie świętym” – podkreślił.

Biskup zachęcił, by uwierzyć, jak człowiek jest ważny w oczach Pana Boga. „Jako ludzie ochrzczeni mamy swoje prawa oraz przywileje, które – według zasad kanonicznych – traktujemy zawsze szeroko, a nie ściśle. W związku z tym od nas samych zależy, na ile te prawa będą obecne w naszej codzienności. Od naszych decyzji zależy bowiem, czy te prawa pozostaną tylko na papierze, czy też będziemy chcieli z nich skorzystać. Mając te prawa, sami decydujemy, czy nam na nich naprawdę zależy” – dodał.

Administrator parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Miliardowicach ks. Zygmunt Mizia poprosił wiernych, by podziękowali Bogu za własny chrzest. „To jest okazja, by podziękować za kapłanów, naszych rodziców i chrzestnych, ale też abyśmy bardzo poważnie pomyśleli o tym sakramencie, o jego przeżywaniu we wspólnocie parafialnej i rodzinie” – wezwał.

Podczas liturgii bp Greger przypomniał wagę chrztu świętego i pobłogosławił kamienną chrzcielnicę, która po raz pierwszy pojawiła się w przestrzeni prezbiterium miliardowickiej świątyni. Biała chrzcielnica ze szklanym wnętrzem na wodę święconą usytuowana jest twarzą do wiernych, na lekkim podwyższeniu, dzięki czemu znak źródła chrzcielnego jest niezwykle czytelny. Biskup wyjaśnił przy tej okazji ważność i godność pierwszego sakramentu, który otwiera drogę do innych sakramentów.