Biskup Roman Pindel spotkał się z członkami ruchu „Wiara i Światło”

  • 12 listopada 2017, Robert Karp

Biskup Roman Pindel spotkał się 11 listopada z koordynatorami i wychowankami Wspólnoty „Wiara i Światło” z Polski południowej, którzy brali udział w rekolekcjach formacyjnych w Bielsku-Białej Hałcnowie. Uczestnicy weekendowego spotkania w domu rekolekcyjnym sióstr serafitek dzielili się swoim doświadczeniem życia we wspólnocie. Tematem pogodnego wieczoru była sytuacja prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Uczestnicy przesłali pozdrowienie dla zaprzyjaźnionych wspólnot w Aleppo w Syrii,  do którego dołączył się także biskup bielsko-żywiecki.

Wspólnota ta to międzynarodowy ruch, który skupia osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół. Do Prowincji Polski Południowej ruchu należą 54 wspólnoty, tworzące osiem regionów. Do VII Regionu „Św. Teresy od Dzieciątka Jezus” należą: Wspólnota „Promyczki” z parafii św. Szymona i Judy w Kozach, Wspólnota „Żarki” z pallotyńskiej parafii w Bielsku-Białej oraz Wspólnota „Rafałki” z parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach. Do rodziny wspólnot dołączyła niedawno także Wspólnota „Pingwinki” z Żywca.

Do wspólnot „Wiara i Światło” należy ok. 50 tys. członków w 81 krajach świata, skoncentrowanych wokół ludzi z upośledzeniem umysłowym, głęboko wierzące w misję, jaką osoby ubogie, najsłabsze i niepełnosprawne mają do spełnienia wobec Kościoła i współczesnego świata.

Pierwsze wspólnoty „Wiara i Światło” narodziły się we Francji, podczas międzynarodowej pielgrzymki do Lourdes, zorganizowanej na Wielkanoc 1971 r. przez Jeana Vanier i Marie- Hélène Mathieu, jako odpowiedź na odrzucenie, którego wówczas w Kościele doznawali ludzie z upośledzeniem umysłowym.

Każda ze wspólnot składa się z kilkunastu osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, ich rodziców i przyjaciół. Comiesięczne spotkania są bardzo proste: modlitwa, „dzielenie się” na określony temat i oczywiście świętowanie. Wspólnoty razem spędzają wakacje, biorą udział w rekolekcjach.

Wspólnota „Wiara i Światło” wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej upośledzona jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest też powołana, by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie.

W Polsce pierwsza wspólnota „Wiary i Światła” powstała w 1978 r. we Wrocławiu z inicjatywy Teresy Brezy, matki Joasi z Zespołem Downa. Poszukując wzorców katechizacji osób upośledzonych udała się do Francji, gdzie natrafiła na „Wiarę i Światło”. Dalszą część życia poświęciła tworzeniu ruchu w Polsce. Kolejne wspólnoty w Warszawie i Lublinie założyli studenci, którzy w tym samym czasie poznali Jeana Vanier i jego dzieło. Po pobycie Vaniera w Polsce we wrześniu 1980 r. wspólnoty narodziły się także w wielu innych miastach. Ze strony kościelnej bardzo pomógł w tym kard. Franciszek Macharski oraz o. Walenty Potworowski, ówczesny prowincjał dominikanów. Pierwszymi kapelanami ruchu w Warszawie byli ks. Stanisław Małkowski oraz ks. Jerzy Popiełuszko, choć funkcję tę pełnił krótko, do momentu przeniesienia do parafii św. Stanisława Kostki, gdzie jego energię pochłonęło duszpasterstwo „Solidarności”.

Dziś w Polsce istnieje ponad sto wspólnot „Wiara i Światło”, skupionych w czterech prowincjach.

fot. ks. Piotr Góra