Bp Greger: cierpienie to tajemnica, w którą należy wejść z miłością

  • 11 lutego 2018, Robert Karp

„Cierpienie nie jest wyłącznie trudnością, nie jest tylko problemem, który należy rozwiązać, ale tajemnicą, w którą należy wejść z miłością” – podkreślił bp Piotr Greger, który 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, przewodniczył Mszy św. z namaszczeniem chorych w kaplicy szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej spotkał się z pacjentami i podziękował wszystkim, którzy z wielkim oddaniem opiekują się chorymi.

W szpitalnej kaplicy bielskiego szpitala biskup przywołał jedną z wielu ewangelicznych scen uzdrowień człowieka trędowatego. Dotknięty tą chorobą spotyka Jezusa, upada na kolana i błaga o oczyszczenie, formułując swoją prośbę w postaci zdania warunkowego: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić (Mk 1, 40)”. W odpowiedzi Jezus dotyka człowieka, a następnie kieruje do niego polecenie: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę (…) na świadectwo dla nich” (Mk 1, 44).

„Ta scena Ewangelii doskonale wpisuje się w treść przeżywanego dziś po raz 26. Światowego Dnia Chorego, który pomaga nam na nowo zauważyć w naszym otoczeniu osoby, które cierpią czy przeżywają jakieś bolesne, ludzkie ograniczenia; zauważamy także tych, którzy poświęcają swoje siły oraz kompetencje zawodowe posługując chorym i niepełnosprawnym: lekarzy, personel pielęgniarski i całe grono anonimowych osób, które poruszone ewangelicznym duchem miłości bliźniego troszczą się i pielęgnują chorych” – zauważył biskup, dziękując zarazem wszystkim, którzy na terenie diecezji z wielkim oddaniem opiekują się chorymi.

Odwołując się do dokumentu papieża Jana Pawła II, ogłoszonego 11 lutego 1984 roku, kaznodzieja zauważył, że cierpienie jest świadomym przeżywaniem czasu bólu, jest formą akceptacji choroby.

„Cierpienie nie jest wyłącznie trudnością, nie jest tylko problemem, który należy rozwiązać, ale tajemnicą, w którą należy wejść z miłością. Kiedy Kościół mówi, że coś stanowi misterium, nie oznacza to tajemnicy rozumianej w kategorii zagadki do rozwiązania” – stwierdził hierarcha, akcentując fakt, że katolicka odpowiedź na tajemnicę cierpienia zamyka się w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem.

„Czasem warto doświadczyć ograniczeń, by poczuć swoją słabość nie po to, aby się zadręczać, ale po to, aby pozwolić Jezusowi pochylić się nad sobą. Czasem trzeba wyznać swoją niemoc i prosić z ufnością, jak to zrobił człowiek trędowaty” – zaapelował biskup zwracając się bezpośrednio do chorych obecnych na liturgii.

Biskup podziękował wszystkim kapelanom szpitalnym – diecezjalnym i zakonnym. Pobłogosławił pacjentów w kilku szpitalnych salach. Odwiedził oddziały szpitalne: internę II, laryngologię i okulistykę. Spotkał się na koniec z dyrekcją i pracownikami szpitala.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 r. – w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 13. rocznicę zamachu na jego życie na Placu św. Piotra w Rzymie. Święto przypada 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, miejsca słynącego z licznych uzdrowień.

Z okazji Światowego Dnia Chorego w całym kraju odbywają się uroczyste Msze św., podczas których udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Wielu biskupów odwiedza w tym dniu chorych w szpitalach i domach opieki.

fot. ks. Sławomir Zawada