Bp Greger do Akcji Katolickiej: najpierw trzeba słuchać Boga

  • 11 stycznia 2020, Robert Karp

Na odpowiedzialne zadanie słuchania, a następnie głoszenia Bożej prawdy zwrócił uwagę bp Piotr Greger, który spotkał się 11 stycznia 2020 r. na opłatku z członkami i sympatykami Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej w Sopotni Małej na Żywiecczyźnie. Biskup pomocniczy przewodniczył Mszy św. w miejscowym kościele parafialnym.

W homilii biskup zwrócił uwagę na dominujący dziś brak umiejętności słuchania drugiego człowieka, który przekłada się na niesłuchanie Pana Boga. Zauważył jednocześnie, że zadaniem Akcji Katolickiej, jako stowarzyszenia ludzi świeckich, jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

„To zadanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszyscy razem – w duchu odpowiedzialności – będziemy wsłuchiwali się w głos Boga. Owocność naszego zaangażowania będzie możliwa wówczas, gdy wręcz skopiujemy zachowanie tych, o których mówi dzisiejsza Ewangelia” – wskazał, nawiązując do zdania z Ewangelii św. Łukasza: „Na widok Jezusa nauczającego tłumy zbierały się, aby Go słuchać” (Łk 5, 15a).

Według biskupa, słuchanie, a następnie głoszenie Bożej prawdy może natrafiać na sprzeciw. „Niektórym może to nie odpowiadać, albowiem nauka głoszona w imię Chrystusa stawia wymagania, wzywa do zmiany życia, nawołuje do nawrócenia” – przypomniał i podkreślił, że w realizacji tego zadania Kościół nie może się poddawać żadnej presji.

„Kościół nie może być posłusznym wobec propagandowych haseł czy niesprawiedliwych ocen, bo byłby wtedy niewierny samemu Chrystusowi. Aby Bożą naukę głosić, wpierw trzeba samemu Go posłuchać. Przepowiadanie prawdy Bożej ma być służbą człowiekowi, a nie określonej ideologii” – dodał. Wyraził przekonanie także, że Kościół ma świadomość, iż służba człowiekowi mierzy się „między innymi wiernością wobec głoszonej prawdy”.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie przy stole i  wspólne kolędowanie w miejscowym Domu Strażaka. Akompaniament muzyczny zapewnił Zespół Regionalny „Romanka” z Sopotni Małej.

Akcja Katolicka w diecezji bielsko-żywieckiej została powołana 21 listopada 1996 r. dekretem biskupa. Obecnie w diecezji istnieje około 80 parafialnych oddziałów tego stowarzyszenia.

fot. facebook