Bp Greger do neoprezbiterów: bądźcie blisko człowieka na dobre i na złe

  • 26 czerwca 2020, Robert Karp

„Ucieczka od problemów, separacja od codziennych wyzwań niczego nie rozwiąże i jest postawą niegodną pasterskiego posłania” – przestrzegł neoprezbiterów bp Piotr Greger, który przewodniczył 26 czerwca 2020 r. wieczornemu czuwaniu modlitewnemu w sanktuarium maryjnym w Bielsku-Białej przed hałcnowską Pietą. Biskup zachęcił młodych kapłanów do dyspozycyjności i bycia z człowiekiem „na dobre i na złe”.

Wśród kapłanów celebrujących liturgię było ośmiu z dziesięciu konsekrowanych ponad miesiąc temu nowych kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią bp Greger nie mógł uczestniczyć w kolejnych święceniach kapłańskich w diecezji bielsko-żywieckiej.

W homilii biskup pomocniczy, odwołując się do ewangelicznego opisu spotkania Maryi i Elżbiety, zauważył, że wydarzenie w Ain Karim kryje też cenne wskazówki do kapłańskiego posługiwania. Zwracając się do neoprezbiterów, przypomniał, że formacja seminaryjna i studia były czasem uczenia się sztuki spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.

„Teraz rozpoczyna się – na całe życie, aż do śmierci – czas dzielenia się tym doświadczeniem i uczenia innych, wspomagania ich w trudnej umiejętności spotkania i wzajemnej komunikacji. Po to jesteście posłani do parafii diecezji. Kapłaństwo jest z natury podejmowaniem służby; macie być z ludźmi, dla nich, zawsze blisko człowieka na dobre i na złe. Ucieczka od problemów, separacja od codziennych wyzwań niczego nie rozwiąże i jest postawą niegodną pasterskiego posłania” – przestrzegł, zaznaczając, że „taki model kapłaństwa nikomu nie jest potrzebny”.

„Na takiego duszpasterza, który stroni od ludzi, nikt z wiernych nie czeka. Bądźcie pełni dyspozycyjności w tym, co kapłańskie, i zawsze gotowi – jak Maryja zmierzająca do Elżbiety – nieść konieczną pomoc i oczekiwane słowo nadziei. Po to przyjęliśmy święcenia” – zaapelował i wskazał, jak ważna jest troska o „prawdziwy, rzeczowy, konstruktywny dialog, oparty na osobistym spotkaniu”. „Moment spotkania jest nieocenionym dobrem. On zawsze przynosi owoc” – sprecyzował.

Na koniec życzył młodym księżom, by ich przyszłe spotkania w posłudze kapłańskiej przepełnione były duchem nawiedzenia, „na wzór odwiedzin Maryi w domu Elżbiety”. Życzenia imieninowe na końcu liturgii złożyli przedstawicielka hałcnowskiej parafii oraz dziekan dekanatu Bielsko-Biała III ks. Jerzy Wojciechowski.

Czuwania w sanktuarium odbywają się siedem razy w roku – w każdy ostatni piątek miesiąca od kwietnia do października.