Bp Greger i zebranie Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej

  • 11 kwietnia 2018, Robert Karp

Zebraniu Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, działającej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przewodniczył 11 kwietnia na Jasnej Górze bp Piotr Greger. Podczas spotkania omawiano sprawy bieżące, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć muzycznych w nowym projekcie studiów teologicznych. Kwestię tę podniesiono w kontekście dokumentu „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”, krajowego planu formacji dla kandydatów do kapłaństwa i kapłanów.

Omówiono przyszłoroczną pielgrzymkę muzyków kościelnych na Jasną Górę, propozycję wspólnych rekolekcji kapłanów zajmujących się sprawami muzycznymi. Dyskutowano na temat melodii do tekstów Mszy św., zwłaszcza prefacji.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wspomaga Konferencję Episkopatu w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne, zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz episkopat. Czuwaniem nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych zajmuje się Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej, na czele której od października 2016 roku stoi biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej.