Bp Greger: nie słuchamy siebie nawzajem, jak więc możemy usłyszeć samego Boga?

  • 11 stycznia 2019, Robert Karp

Na zjawisko banalizacji treści obecnych w przestrzeni publicznej oraz zalewu słowa pozbawionego treści i znaczenia zwrócił m.in. uwagę bp Piotr Greger, który 10 stycznia 2019 r. w bielskiej kurii wspólnie modlił się i spotkał z przedstawicielami duszpasterstwa służby zdrowia diecezji bielsko-żywieckiej. W spotkaniu opłatkowym udział wzięli medycy, kapelani szpitalni i domów pomocy społecznej z terenu całej diecezji.

W homilii biskup pomocniczy, komentując fragment Ewangelii Łukaszowej o Jezusie czytającym księgę proroka Izajasza w synagodze w Nazarecie, zauważył, że niełatwo jest także współcześnie słuchać tego, co mówi do nas Chrystus.

„Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Jedną z nich to fakt, iż żyjemy w kulturze zalewu słowa, jego banalizowania, zalewu słowa pozbawionego treści i znaczenia, wiele słowa manipulacji i zakłamania. Słowo dzisiaj bardzo potaniało, coraz mniej doceniamy i liczymy się ze słowem” – zaznaczył i dodał, że także słuchanie słowa jest „bardzo powierzchowne, płytkie, nie zmusza do przemyśleć czy zastanowienia”.

„Nie słuchamy siebie nawzajem, jak więc możemy usłyszeć samego Boga? Czy w ogóle chcemy Go jeszcze słuchać? Czy potrafimy Boga słuchać i na ile – w pozytywnym sensie – przejmujemy się Jego słowem?” – zapytał i wskazał, że słowo Ewangelii nie jest tylko zapisem przeszłości, ale słowem wciąż obecnym i żywym w każdym czasie.

„Skoro Jezus nieustannie żyje i działa, dokonując dzieła zbawienia, to znaczy, że słowo dziś oznacza także chwilę obecną, kiedy tu i teraz również spełnia się słowo Boga. Jezusowe dziś sprawia, że adresatami słów wypowiedzianych przez Niego są nie tylko mieszkańcy Nazaretu, ale wszyscy ci, którzy otwierają swój umysł oraz serce na moc i wewnętrzną dynamikę tego słowa” – zapewnił.

Mszę św. koncelebrowali kapelani szpitalni, w tym diecezjalny duszpasterz ks. Łukasz Jończy. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń opłatkowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska służby zdrowia z całego Podbeskidzia, kapelani z kilku placówek medycznych i hospicjów z terenu diecezji, lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz posługujący w szpitalach.

fot. ks. Robert Kasprowski