Bp Greger: św. Barbara wzywa do eucharystycznego stylu życia

  • 4 grudnia 2019, Robert Karp

„Św. Barbara jest inspiracją do życia Eucharystią na co dzień” – podkreślił bp Piotr Greger, który 4 grudnia 2019 r. w kościołach – Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-os. Brzeszcze i pw. św. Urbana w Brzeszczach – przewodniczył Mszom św. „Barbórkowym”. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej nawiązał do rozpoczętego 3 dni temu nowego roku liturgicznego, który w Kościele polskim poświęcony jest znaczeniu sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa.

W homilii bp Greger zachęcił do rozważań w oparciu o tekst kolekty na wspomnienie św. Barbary: „Wszechmogący Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, + przez jej wstawiennictwo broń nas od wszelkich niebezpieczeństw * i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna”.

Zdaniem biskupa, ostatnie zdanie tej modlitwy ma wyraźny rys eucharystyczny. „Odnosi się co prawda do momentu śmierci człowieka, ale nikt zdrowo myślący nie będzie żył po swojemu, lekceważąc Pana Boga, aby wszystko radykalnie zmienić w chwili odejścia z tego świata. To jest wezwanie do tego, aby regularnie prowadzić eucharystyczny styl życia” – zaznaczył i przypomniał, że św. Barbara w ikonografii jest przedstawiana między innymi z kielichem i monstrancją.

Po analizie fragmentu z Ewangelii, opisującym tzw. drugie rozmnożenie chleba, kaznodzieja podkreślił, że granica między ludem Bożym a światem pogańskim jest w każdym z nas. „Ta granica przebiega we mnie. Jest we mnie świat, który oddałem Bogu, ale jest też ten drugi, gdzie poprzez słabość teren pozbawiony jest świętości. Ta Ewangelia mówi o tym, że Jezus wybiera się właśnie tam” – dodał i przestrzegł przed modelem myślenia, który traktuje Komunię św. w kategoriach nagrody.

„Na ile rozumiemy słowa Jezusowego zaproszenia do spotkania z Nim na drodze sakramentalnej Komunii? W czasie każdej Mszy św. słyszymy słowa Jezusa: Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie… To jest wyraźne zaproszenie do posiłku, zatem zaproszenie do stołu, do wspólnego ucztowania. Tu nie ma mowy o adoracji czy podziwianiu, ale jest wyraźna mowa o spożywaniu. Jeśli uczta, to stół, i to bogato zastawiony. Pan Jezus zaprasza do wspólnego ucztowania i posilania ze stołu Eucharystii” – wyjaśnił.

Na koniec zaapelował, by czerpać przykład z patronki górników. „Św. Barbara uczy nas odpowiedzialnego, adwentowego czuwania, jest inspiracją do życia Eucharystią na co dzień; świadectwo jej życia przypieczętowane męczeńską śmiercią stanowi wyraz gotowości i dyspozycyjności, abyśmy w każdej chwili życia, a zwłaszcza w momencie śmierci, zostali umocnieni Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa” – wezwał.

Ks. Eugeniusz Burzyk, proboszcz jawiszowickiej parafii MB Bolesnej, zachęcił do modlitwy o Boże błogosławieństwo dla górników oraz ich rodzin. „Tych pracujących, jak i emerytów czy rencistów, a także za górników zmarłych i tych, którzy stracili życie w kopalni” – dodał kapłan.

W modlitwie w dwóch świątyniach sąsiadujących z brzeszczańską kopalnią udział wzięli górnicy, ich rodziny, dyrekcja Zakładu Górniczego Brzeszcze, należącego do Tauron Wydobycie, oraz samorządowcy. Nie zabrakło pocztów sztandarowych i górniczej orkiestry.

Podczas Mszy w jawiszowickiej świątyni zaśpiewał parafialny chór „Canticum Novum”. Po Eucharystii proboszcz zaprosił wiernych do parafialnej kawiarni na kawę, herbatę i domowe ciasto.