Bp Greger w Hałcnowie: serce Jezusa uczy, jak odpowiadać na miłość Boga

  • 28 czerwca 2019, Robert Karp

„To nie ja mam błyszczeć albo udawać swoją miłość. To Chrystus ma stać się poprzez moją osobę narzędziem Bożej miłości w dzisiejszym świecie” – wyjaśnił istotę kultu Serca Pana Jezusa bp Piotr Greger, który w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie przewodniczył 28 czerwca br. kolejnemu czuwaniu przed hałcnowską Pietą. We Mszy św. koncelebrowanej na ołtarzu polowym przy bazylice udział wzięli liczni kapłani, w tym m.in. księża neoprezbiterzy, wyświęceni niedawno w bielskiej katedrze.

Zdaniem biskupa, kult Serca Pana Jezusa polega na uświadomieniu sobie prawdy, że Bóg mnie ukochał i że ja – w odpowiedzi – powinienem kochać Boga. „Cóż to znaczy: miłować Boga i miłować bliźniego ze względu na Boga? To nie ja mam błyszczeć czy popisywać się moją miłością albo – co gorsze – udawać swoją miłość. To Chrystus ma stać się poprzez moją osobę narzędziem Bożej miłości w dzisiejszym świecie” – wytłumaczył i zachęcił, by pozwolić Jezusowi na przebóstwienie naszego serca.

Biskup przestrzegł zarazem przed źle rozumianą emocjonalnością. „Nie można traktować wiary i całego życia chrześcijańskiego tylko w kategoriach uczucia, bo to nie wystarcza i nie przynosi trwałych owoców. Boga trzeba zatem kochać całym sercem i ze wszystkich sił, dlatego miłości nie można ograniczać tylko do uczucia” – zaznaczył.

Według bp. Gregera, z jednej strony człowiek, który chce się uczyć miłości na wzór Serca Jezusowego, powinien otworzyć się na drugiego człowieka z uczuciem i zaangażowaniem, z drugiej zaś strony nie powinien ograniczać wyrazu swej wiary tylko do uczuć. „Trzeba ten obszar życia poddać przede wszystkim samemu Chrystusowi. ‘Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego’ – oto wołanie, które jest wyznaniem wiary, świadectwem nadziei i błaganiem o miłość. Niech ono przynosi skuteczne i trwałe owoce, niech szeroko otwiera nasze serca na miłość wobec Boga i bliźnich” – zaapelował.

Piątkowe spotkanie modlitewne zakończył Apel Maryjny. Czuwania w sanktuarium odbywają się siedem razy w roku – w każdy ostatni piątek miesiąca od kwietnia do października.

26 września 1993 roku metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski wraz z arcybiskupem częstochowskim Stanisławem Nowakiem i biskupem bielsko-żywieckim Tadeuszem Rakoczym koronowali Pietę Hałcnowską koronami papieskimi.