Bp Greger w Żywcu: to my musimy opowiadać innym o nowonarodzonym Jezusie

  • 6 stycznia 2020, Robert Karp

„To my musimy opowiadać innym o nowonarodzonym Jezusie. Ludzi zrezygnowanych, wątpiących, niewierzących, poszukujących mamy wokół siebie, wystarczy się dobrze rozglądnąć” – zachęcił bp Piotr Greger, który 6 stycznia br. przewodniczył Eucharystii w kościele pw. św. Floriana w Żywcu. Msza św. zainaugurowała tegoroczny Korowód Trzech Króli w mieście nad Sołą i Koszarawą.

W homilii biskup przypomniał, odnosząc się do odczytanego fragmentu Ewangelii o wędrówce mędrców do miejsca urodzenia Jezusa, że Pan Bóg prowadzi ludzi do siebie różnymi drogami. „Wyruszają w drogę i pokonują kolejne trudności, ale głęboko wierzą, że cel zostanie osiągnięty. Ich wędrówka stanowi doskonałe objawienie drogi naszej wiary” – zaznaczył i wskazał, że aby rozpoznawać  Bożą obecność rozumem i sercem, potrzeba „ogromnej pokory, ufności, wytrwałości, miłości i właściwego szacunku”.

Opisując mędrców, którzy „otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary”, kaznodzieja podkreślił, że spotkanie z Bogiem „rodzi żywą wiarę, sytuuje człowieka w nowej perspektywie, domaga się nieustannej ofiary”. Dodał też, że tajemnica Epifanii wzywa każdego człowieka wierzącego do troski, aby cała ludzkość stała się ludem Bożym. „Przyjście Jezusa na ziemię i Jego objawienie sprawia – o czym przypomina dziś św. Paweł – że poganie już są współdziedzicami obietnicy w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię. Trzeba jednak, by ktoś im o Jezusie powiedział” – zachęcił i zauważył, że wszyscy są wezwani do tego zadania.

„Aby ewangelizować, wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać. Ludzi zrezygnowanych, wątpiących, niewierzących, poszukujących mamy wokół siebie, wystarczy się dobrze rozglądnąć. My musimy im głosić Jezusa, który dla nas się narodził” – zaapelował.

Barwny Korowód przeszedł ulicami Żywca na Rynek Żywiecki. Tu jego uczestnicy oddali pokłon Świętej Rodzinie. Odbyło się wspólne kolędowanie. Na koniec nastąpiło oficjalne otwarcie wieży konkatedry z galerią widokową.

fot. Lucjusz Cykarski