Bp Greger na komisji muzyki i wśród muzyków kościelnych

  • 19 września 2019, Robert Karp

Gmach Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie był miejscem tegorocznego spotkania ludzi odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną w polskim Kościele. We wtorek, 17 września 2019 r., w godzinach dopołudniowych odbyło się kolejne zebranie robocze Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. Prace komisji prowadził przewodniczący tego zespołu bp pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. W czasie spotkania – oprócz omówienia spraw bieżących – członkowie komisji podjęli pracę dotyczącą rewizji linii melodii prefacji zamieszczonych w Mszale maryjnym (nr 1-31). Pozostałe prefacje oraz inne kwestie muzyczne będą przedmiotem następnego zebrania, które zostało zaplanowane na piątek, 8 listopada br. na Jasnej Górze, w przeddzień ogólnopolskiej pielgrzymki muzyków kościelnych do tronu Maryi Królowej Polski.

Po południu oraz przez kolejne dwa dni (18-19 września br.) odbył się doroczny (w tym roku 20. edycja) zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, który przebiegał pod hasłem Gloriosus Deus in sanctis tuis. Członkowie stowarzyszenia oraz sympatycy muzyki liturgicznej podjęli refleksję naukową nad muzyczną twórczością ku czci Świętych Pańskich (św. Katarzyna Aleksandryjska, św. Jadwiga Śląska, Święci polscy w twórczości Henryka Góreckiego, obraz Świętych w Hymnach Jutrzni i Nieszporów, sylwetki Świętych w dorobku muzycznym Stanisława Moniuszki i Józefa Elsnera). Przywołanie postaci Stanisława Moniuszki było podyktowane obchodami roku moniuszkowskiego, bowiem przypada w tym roku 200. rocznica jego urodzin.

Centralnym momentem każdego dnia była celebracja Eucharystii. We wtorek w rzeszowskim kościele św. Rocha liturgii przewodniczył bp rzeszowski Jan Wątroba. Natomiast w środę i czwartek sprawowano liturgię w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. Celebracjom przewodniczyli odpowiednio: bp senior Stefan Cichy oraz bp Piotr Greger. Wszyscy przewodniczący zgromadzeń liturgicznych wygłosili homilię.

Przyszłoroczne spotkanie stowarzyszenia zostało zaplanowane na 15-17 września. Miejscem spotkania będzie archidiecezja łódzka.