Bp Pindel: bądźmy wrażliwi na królestwo Boże, które przenika do naszego serca

  • 17 stycznia 2019, Robert Karp

O czujność wobec znaków zbliżania się królestwa niebieskiego zaapelował bp Roman Pindel do mieszkańców i twórców Katolickiego Domu Opieki „Józefów” w Bielsku-Białej. W kaplicy założonego przez Klub Inteligencji Katolickiej ośrodka w Cygańskim Lesie modlili się 17 stycznia m.in. działacze KIK i seniorzy z domu dziennego pobytu, którzy spotkali się także z biskupem na tradycyjnym opłatku.

W homilii bp Pindel zachęcił do namysłu nad ewangeliczną sceną, gdy Jezus uzdrawia trędowatego, który wcześniej upadł na kolana, poprosił Go słowami: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Uzdrowiony mężczyzna rozgłasza wszystkim o dokonanym cudzie, powodując, że Jezus „nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych”.

Zdaniem biskupa, z opisanej przez ewangelistę Marka sceny można między innymi nauczyć się odnoszenia się do innych ludzi. „Do ludzi, którzy są w sytuacji, gdy możemy im pomóc albo może to przynieść nam szkodę, jak w przypadku człowieka, który jest sprawcą zła, zgorszenia, gdy jest niejako zaraźliwy w tym złu. Nieraz ktoś, nawet bliski wobec drugiego człowieka, dla swojego dobra psychicznego czy duchowego opuszcza dom. Robi to matka z dwójką dzieci, gdy widzi, że pozostawanie pod jednym dachem z mężem nadużywającym alkoholu tylko szkodzi. W takim wypadku lepsze jest to, by uchronić zdrowie i życie” – zaznaczył.

Biskup zwrócił też uwagę, że rozszerzanie się królestwa Bożego ma swoje prawa. Zachęcił, by w świetle przeczytanej Ewangelii starać się zrozumieć istotę owego królestwa, które „wciąż rozszerza się, powiększa, ogarnia coraz więcej serc ludzkich, które rośnie nawet wtedy, gdy śpimy”.

„Bądźmy czujni wobec przejawów, znaków zbliżania się królestwa niebieskiego. Bądźmy wrażliwi na królestwo Boże, które przenika do naszego serca. Ono powinno być przyjęte według zasad, które Jezus głosił w Ewangelii” – zaapelował.

Z biskupem przy ołtarzu Eucharystię koncelebrował m.in. kapelan bielskiego KIK ks. prałat Zbigniew Powada. O stronę muzyczną spotkania zadbał zespół B-B Singers.

Klub Inteligencji Katolickich powstał w Bielsku-Białej w lutym 1981 roku. Jednym z głównych zadań statutowych klubu jest praca na rzecz osób starszych. W 1998 roku Klub przejął dawny ośrodek milicji: trzyhektarowy park z secesyjną willą i dwoma budynkami gospodarczymi. Przeprowadzono gruntowny remont zdewastowanych pomieszczeń i dzięki wsparciu władz miasta zaadaptowano je do potrzeb domu opieki dziennej dla osób starszych. Korzysta z niego około 25 osób w podeszłym wieku, w większości samotnych bielszczan. Mogą uczestniczyć tu w codziennej Mszy św. i zjeść posiłki. Obok powstał dom opieki stałej dla seniorów dla 28 pensjonariuszy.

W dawnym budynku gospodarczym od 2000 roku działa także świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus dla dzieci i młodzieży.

W zabytkowej willi wyremontowanej, adaptowanej i wyposażonej dla nowych potrzeb od prawie 18 lat działa kaplica św. Józefa. Poświęcił ją w maju 2001 roku biskup Tadeusz Rakoczy.