Bp Roman: Biblia – najlepsze „okno” do poznawania Boga

  • 14 października 2020, Robert Karp

„Biblia jest podobna do okna. Przez nią możemy poznać Boga: zrozumieć i odkryć Jego zamiary” – wskazał bp Roman Pindel w kolejnej audycji radiowej na antenie „Anioła Beskidów”, dostępnej także na platformie Spotify i w formie podcastu. Hierarcha powtórzył, że Pismo Święte stanowi najlepsze „okno” do poznawania Boga.

Biskup przypomniał, że człowiek nie ma bezpośredniego dostępu do Boga i nawiązując do słów św. Jana o tym, że „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1, 18), wyjaśnił, że człowiek dzięki słowu Bożemu może przeniknąć ze świata, w którym żyje, do Boga samego i Jego zamiarów, na podobieństwo spoglądania przez okno.

„Tak jak okno pozwala nam poznać tylko to, co widać przez nie, tak i Boga poznajemy na tyle, na ile nam się objawił na kartach Biblii i w Kościele prowadzonym przez Ducha Świętego. Zobaczmy: z całego życia Jezusa poznajemy tylko drobną cząstkę, z 30 lat Jego życia poznajemy kilka okoliczności narodzin i kilka epizodów z dzieciństwa. Te kilka scen tworzy ewangelię dzieciństwa. Ona odpowiada jednak na ważne kwestie teologiczne, a nie na ciekawość ludzką” – zauważył.

Zdaniem biskupa, Biblia jest jak okno, gdyż, jak podniósł duchowny, „w języku używanym przez ludzi wyraża prawdę o Bogu i zbawieniu dla każdego, kto tylko ją otworzy, umie czytać i zacznie czytać”.

„Mowa jest uprzywilejowanym sposobem przekazywania idei i treści” – zwrócił uwagę autor programu, tłumacząc, że Biblia w formie zapisu tekstu w różnych gatunkach literackich jest najlepszym „oknem” do poznawania Boga. Zachęcił zarazem czytelnika Biblii do wejścia w położenie bohaterów biblijnego tekstu, do pytania o ich motywacje i konstrukcje psychiczno-społeczne.

tutaj znajdziesz 📻🎙 kliknij 👉 PODCAST Biskup Roman Pindel 

albo na platformie Spotify 📻🎙👉 PODCAST Biskup Roman Pindel

Fot. Carolyn/Unsplash