Bp Pindel do osób konsekrowanych: bądźcie wierni swemu powołaniu!

  • 2 lutego 2018, Robert Karp

O tym, że nie można zrozumieć swego życia i zamiarów Boga bez wierności wobec swego powołania przypomniał bp Roman Pindel podczas liturgii w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Ordynariusz bielsko-żywiecki w asyście kilkunastu kapłanów przewodniczył 2 lutego Eucharystii z okazji święta Ofiarowania Pańskiego i Dnia Życia Konsekrowanego.

W bielskiej świątyni modliło się około stu sióstr zakonnych ze zgromadzeń działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Obecni byli przełożeni zgromadzeń i instytutów zakonnych oraz stowarzyszeń apostolskich, które funkcjonują na Podbeskidziu. Uczestnicy liturgii przeszli w procesji ze świecami wokół świątyni, odnowili także śluby i przyrzeczenia zakonne.

W homilii bp Pindel odwołując się do czytania z Łukaszowej Ewangelii, zwrócił uwagę na to, jak Symeon i Anna odkrywają w pełni sens swego życia dopiero w starości, u schyłku swej egzystencji.

„Nie ma takiego podsumowania życia, zrozumienia zamiarów Boga bez wierności wobec swego powołania, bez trzymania się tej drogi, z której się nie schodzi w przekonaniu, że to Bóg nas na niej postawił i prowadzi” – podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że w dzisiejszych czasach dostrzec można ogromny kryzys wierności.

„Doświadczamy trudności w realizacji zobowiązań, płynących z sakramentu małżeństwa, kapłaństwa czy ślubowanych rad ewangelicznych” – kontynuował duchowny, cytując słowa przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp. Jacka Kicińskiego z listu na Dzień Życia Konsekrowanego.

Kaznodzieja przypomniał, że zadaniem osób konsekrowanych jest naśladowanie wiernej miłości Chrystusa i zauważył, że wiele zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza żeńskich, przeżywa ogromny kryzys powołań. „W wielu przypadkach pojawiają się pytania o właściwe odczytanie charyzmatu, nieraz w ogóle o dalszą egzystencję zgromadzenia” – wyjaśnił i odwołał się w tym kontekście do słów czytanego dziś w kościołach fragmentu Księgi Malachiasza, w którym autor zapowiada oczyszczenie ofiary na czas przyjścia Pana.

„W tych wszystkich trudnych momentach tym bardziej potrzebna jest wierność. Ale także odwołanie się do miłości i bliskości Tego, który powołał, powołuje i sam na pewno jest wierny” –  dodał.

Biskup wskazał, że dla wielu ludzi osoby konsekrowane stanowią przykład wierności Ewangelii. „Nieraz stanowimy jedyny punkt oparcia dla naszych uczniów w szkołach, rodziców, osób opuszczonych lub potrzebujących pomocy. Tak jest, kiedy trwamy w  wierności i w naszym życiu widoczne jest zaufanie do Boga, nasze oparcie się na Nim” – stwierdził hierarcha, życząc zaufania, bliskości wierności w swym powołaniu.

Pod koniec liturgii biskup wręczył listy gratulacyjne siostrom i księżom zakonnym obchodzącym okrągłe jubileusze – 65-lecia, 60-lecia, 40-lecia, 50-lecia, 25-lecia ślubów zakonnych. Hierarcha udzielił także błogosławieństwa apostolskiego.

W imieniu wszystkich zebranych słowa podziękowania wobec ordynariusza wypowiedział m.in. referent ds. instytutów życia konsekrowanego dla zakonów i zgromadzeń męskich o. Piotr Cuber. Franciszkanin konwentualny podkreślił, że modlitwa dzisiejsza jest wyrazem wdzięczności za powołanie, za możliwość kroczenia śladami Jezusa zgodnie z radami ewangelicznymi. Przed liturgią odbyła się adoracja eucharystyczna.

Świąteczne spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie przy stole.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej istnieje 61 klasztorów, należących do 29 żeńskich zgromadzeń zakonnych. Działa tu też 29 męskich domów zakonnych, należących do kilkunastu zgromadzeń męskich. Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na Podbeskidziu.

KSIĘŻA JUBILACI I SIOSTRY JUBILATKI 2018R.

1. Siostry Klaryski z Kęt
s. Maria Marta od Królowej Wszechświata Bogumiła Bzdyra 25 lat Ślubów
Zgromadzenie: Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji
Patron: Św. Klara z Asyżu

2. Siostry Redemptorystki
s. Henryka Urban 25 lat
Zgromadzenie: Zakon Najświętszego Odkupiciela
Założycielka: Bł. Maria Celeste Crostarosa

3. Siostry Szkolne de Notre Dame
s. Maria Margaret Bojda 25 lat
s. Maria Małgorzata Kijanek 40 lat
s. Maria Urszula Siuda 40 lat
s. Maria Zofia Hojda 40 lat
s. Maria Tadea Młyńczak 40 lat
s. Maria Dominika Zettelmann 65 lat
Zgromadzenie: Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
Założycielka: Bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger

4. Córki Bożej Miłości
s. Maria Paulina Klich 50 lat
Zgromadzenie: Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
Patron: Siostry Męczenniczki Drińskie

5. Siostry Boromeuszki
s. Maria Daniela Władysława Ciszek 60 lat
Zgromadzenie: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
Patron: Św. Karol Boromeusz

6. Siostry Elżbietanki Cieszyńskie
s. Maria Izabela Gwóźdź 25 lat
s. Maria Paula Florczyk 25 lat
s. Maria Justyna Krop 25 lat
s. Maria Beata Korzec 25 lat
s. Maria Magdalena Sekuła 50 lat
Zgromadzenie: Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Ojca Franciszka
Patron: Św. Elżbieta Węgierska i Św. Franciszek z Asyżu

7. Siostry Serafitki
s. Maria Ezechiela Marszałek 50 lat
s. Maria Justicja Liszka 60 lat
s. Maria Achilesa Hereda 60 lat
Zgromadzenie: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
Patron: Matka Boża Bolesna
Założycielka: Bł. Matka Małgorzata Łucja Szewczyk

8. Siostry Maryi Niepokalanej
s. Maria Jordana Zalewska 50 lat
Zgromadzenie: Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Patron: Niepokalana
Założyciel: Sł. Boży ks.Jan Sznajder

9. Siostry Służebniczki NMP (Śląskie)
s. Maria Marcja Kubaszek 50 lat
Zgromadzenie: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
Patron: Maryja Niepokalanie Poczęta
Założyciel: Bł. Edmund Bojanowski

10. Siostry Salwatorianki
s. Bernadeta Owsianka 25 lat
Zgromadzenie: Siostry Boskiego Zbawiciela
Założyciele: Bł. s.Maria od Apostołów i Sł.Boży Ks. Franciszek Jordan

11. Zgromadzenie Salezjańskie
ks. Ryszard Urbański 65-lecie ślubów
ks. Bolesław Rozmus 65-lecie ślubów
(obaj byli przez wiele lat misjonarzami w Wenezueli)
Pełna Nazwa: Towarzystwo Salezjańskie Wspólnota pw. św. Jacka w Oświęcimiu
Założyciel: św. Jan Bosko
Patron: św. Jacek Odrowąż