Bp Pindel do osób konsekrowanych: zaproście młodych do Kościoła

  • 2 lutego 2019, Robert Karp

Na to, jak ważne jest towarzyszenie młodym rozpoznającym swoje powołanie zwrócił uwagę bp Roman Pindel podczas liturgii w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Ordynariusz bielsko-żywiecki nawiązał w ten sposób do wezwania, jakie w swym liście umieścił przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

Bp Pindel w asyście kilkunastu kapłanów przewodniczył 2 lutego 2019 r. Eucharystii z okazji święta Ofiarowania Pańskiego i Dnia Życia Konsekrowanego. W bielskiej świątyni modliło się około stu sióstr zakonnych ze zgromadzeń działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Obecni byli przełożeni zgromadzeń i instytutów zakonnych oraz stowarzyszeń apostolskich, które funkcjonują na Podbeskidziu. Modliły się konsekrowane dziewice i wdowy. Uczestnicy liturgii przeszli w procesji ze świecami wokół świątyni, odnowili także śluby i przyrzeczenia zakonne. Przed Eucharystią adorację Najświętszego Sakramentem poprowadził o. Arkadiusz Bąk OFMConv z Harmęż.

W homilii bp Pindel, odwołując się do czytania z Łukaszowej Ewangelii, zwrócił uwagę na wierność Józefa i Maryi, którą zachowują wobec prawa Bożego i przymierza z Bogiem. Przypomniał o religijnych rytuałach towarzyszących przyjściu na świat Jezusa: obrzezaniu, ofiarowaniu w świątyni i oczyszczeniu Maryi zgodnie z zasadami Prawa Mojżeszowego.

Duchowny zaznaczył, że dzisiejsza obecność osób konsekrowanych w świątyniach ma wyrazić ich wierność wobec prawa Bożego i samej konsekracji. Przy tej okazji wyjaśnił, że pierwsza konsekracja dokonała się poprzez chrzest, a następnie podczas ślubów wieczystych.

„Tę pierwszą konsekrację zawdzięczamy rodzicom, którzy, tak jak rodzice Jezusa, przynieśli nas do świątyni, aby kapłan obmył nas wodą chrztu i włączył do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty z Boga, który jest naszym Ojcem. W ten sposób staliśmy się dziećmi Bożymi. Druga konsekracja dokonała się przez naszą odpowiedź na odkryte powołanie i przez złożenie ślubów. W ten sposób dołączyliśmy do tych, którzy przed nami tworzyli określoną wspólnotę, duchowość i posługiwali według określonych charyzmatów oraz tego charyzmatu danego zakonu czy zgromadzenia” – dodał hierarcha.

Biskup odwołał się do listu, jaki z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego napisał bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zdaniem bp. Pindla, obecne w liście wezwanie do towarzyszenia młodym na drodze wiary i zachęta do obecności osób konsekrowanych w codzienności ludzi młodych wydaje się być tematem niezwykle aktualnym.

„Dziś wielu konsekrowanych jest obecnych na różne sposoby w życiu ludzi młodych. Również wiele klasztorów i domów zakonnych staje się domami modlitwy, w których młodzi doświadczają spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki temu Kościół jest dla nich domem, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, i w którym doświadczy miłości, dobroci oraz wzajemnego szacunku” – cytował kaznodzieja list na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Bp Pindel zauważył, że w opisanej przez Łukasza scenie ewangelicznej, do liczącego zaledwie 40 dni życia Jezusa, którego przynoszą do świątyni rodzice, wychodzą starzy ludzie, osoby poświęcone Bogu: kapłan, starzec Symeon i prorokini Anna.

„Człowiek młody z wielkim trudem rozpoznaje swoje powołanie. Obserwujemy to przyglądając się procesowi przyjmowania do zakonów i zgromadzeń. Młody człowiek z lękiem podejmuje decyzje i musi pokonać wiele trudności i uprzedzeń związanych z jego domem i osobistym życiem. Musi wiele pokonać, aby zapukać do furty klasztornej” – dodał.

Pod koniec liturgii biskup wręczył listy gratulacyjne siostrom i księżom zakonnym obchodzącym okrągłe jubileusze – 70-lecia, 65-lecia, 60-lecia, 40-lecia, 50-lecia, 25-lecia ślubów zakonnych. Hierarcha udzielił także błogosławieństwa apostolskiego.

L.p. Imię i Nazwisko Jubileusz Pełna nazwa Zgromadzenia/Zakonu
1. S.M. Kapistrana, Jadwiga Nikiel 60 lat Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza, Cieszyn
2. S.M. Konstancja, Wanda Ostrowska

 

60 lat Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza, Cieszyn
3. S.M. Petronia, Bronisława Borzucka

 

60 lat Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza, Cieszyn
4. S.M. Gerwazja, Stefania Kossowska

 

60 lat Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza, Cieszyn
5. S.M. Małgorzata, Mariola Nowak

 

25 lat Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza, Cieszyn
6. S. Maria Klarencja Zaucha 65 lat SS. Klaryski od Wieczystej Adoracji, Kęty
7. S. Olimpia Czernek 25 lat Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Żabnica
8. S. Maria Helena od Jezusa Ukrzyżowanego 25 lat Mniszki Bose Zakonu NMP z Góry Karmel, Oświęcim
9. S. Maria Alberta Kowalczyk 50 lat Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
10. S. Maria Ewarysta Głuszak 50 lat Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
11. S. Maria Fabiana Papierz 60 lat Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
12. S. Maria Wiesława Gruca 70 lat Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
13. S. Maria Józefa Maciasz 25 lat Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
14. S. Maria Wiwalda Lenart 50 lat Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
15. S. Maria Wiwencja Handzlik 50 lat Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
16. S. Maria Terencja Totoń 50 lat Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
17. S. Maria Aleksandra Jagosz 60 lat Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
18. S. Maria Renata Osika 60 lat Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
19. S. Cezaria Zofia Jargas 60 lat Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
20. S. Maria Inviolata Moś 50 lat Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety
21. Ks. Andrzej Pacholik SDS 25 lat (wieczystych ślubów zakonnych) Towarzystwo Boskiego Zbawiciela – Salwatorianie

W imieniu wszystkich zebranych słowa podziękowania wobec ordynariusza wypowiedział m.in. Wikariusz Biskupi do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. Piotr Cuber. Zdaniem franciszkanina, „zakony w Kościele i chrześcijanie w tym świecie mają być duszą, zaczynem, chlebem, dającym wzrost i smak”. „Na co dzień pozostają gdzieś w tyle, raz w roku wychodząc do światła pokazują się nie po to, by zbierać zaszczyty, ale by podziękować za swoje powołania i prosić o błogosławieństwo i siłę do pełnienia posługi” – zaznaczył.

Świąteczne spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie przy stole.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej istnieje 61 klasztorów, należących do 29 żeńskich zgromadzeń zakonnych. Działa tu też 29 męskich domów zakonnych, należących do kilkunastu zgromadzeń męskich. Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na Podbeskidziu.