Bp Pindel do samorządowców: dzieje zbawienia toczą się nadal

  • 10 stycznia 2020, Robert Karp

Na to, że alternatywne narracje o historii zbawienia, jakie dziś przedstawiają niektórzy filmowi twórcy, nie biorą pod uwagę Objawienia Bożego, traktując religię jako wymysł człowieka, zwrócił uwagę bp Roman Pindel podczas dorocznego spotkania opłatkowego z parlamentarzystami i samorządowcami. W ten sposób hierarcha nawiązał do budzących krytykę wśród chrześcijan obrazów filmowych udostępnianych na jednej z najbardziej znanych na świecie platform streamimgowych. Zarazem przypomniał uczestnikom spotkania, że „dzieje zbawienia toczą się nadal”. Zachęcił, by odpowiedzialni za samorząd i państwo starali się rozpoznać pośród zgiełku świata działanie Boże, próbując odpowiedzieć, czego Bóg oczekuje od nich w danym momencie.

Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej przewodniczył 10 stycznia 2020 r. Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej z udziałem przedstawicieli władz różnych szczebli. W homilii zauważył, że kontrowersyjne produkcje – serial i film, jakie rozpowszechnia znana platforma internetowa, wyrastają z chęci przedstawienia Zbawiciela „odpowiednio do naszych czasów”.

„Wiele rzeczy jest rozmytych. Brakuje nam kryteriów. Próbujemy tworzyć jakby alternatywną historię, narrację i zastanawiamy się nad tym, która jest ciekawsza, bardziej chwytliwa czy porywająca, zapominając o tym, czy Bóg tego chce. Zapominamy, jakie jest objawienie od Boga, odnośnie tego, jak chce zbawić świat” – zauważył biskup i wskazał, że kwestia jest bardzo ważna, bo dotyczy właściwie pojmowanej religii. „Nie religii, która jest na zasadzie wymysłu człowieka, ale tej, która opiera się na objawieniu Boga ludziom” – dodał. „Jesteśmy tymi, którym Bóg objawił swoje zamiary, co do życia, wiary, przekazując Dekalog, prawo Mojżeszowe i zapowiadając przez proroków, w jaki sposób się dokona zbawienie” – kontynuował, przypominając, że jest około 400 starotestamentowych tekstów, które spełniają się idealnie w życiu Jezusa.

Zwrócił uwagę jednocześnie, że dzieje zbawienia toczą się dalej. „Ta śmierć Chrystusa dla naszego zbawienia dokonała się, ale jednocześnie zbawienie dokonuje się teraz – przez życie narodów, ludów, społeczeństw, wspólnot wyznaniowych. Jednocześnie dzieje zbawienia dokonują się w relacji pomiędzy wspólnotą wierzących a wspólnotą gminy, miasta. One się dokonują w kategoriach państwa, które stanowi prawo i podejmuje konkretne działania” – sprecyzował.

„Dzieje zbawienia dokonują się też na naszej ziemi. Możemy wiele dobra zrobić jako Kościół i jako samorządowcy. Ale możemy też bardzo wiele złego zrobić: możemy łamać prawo, możemy szkodzić sobie lub w imię Ewangelii i prawa nie przyjść z pomocą ludziom potrzebującym” – zaznaczył.

Po liturgii wszyscy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w gmachu kurii diecezjalnej. Wzięli w nim udział m.in.: przedstawiciele rządu, posłowie i senatorowie z regionu, burmistrzowie, starostowie kilku powiatów Śląska i Małopolski, radni, wójtowie i sołtysi z terenu całej diecezji.

Grzegorz Puda, wiceminister inwestycji i rozwoju, złożył życzenia biskupowi w imieniu parlamentarzystów, dziękując za dotychczasową, jak ją określił, bardzo dobrą współpracę. Z kolei w imieniu samorządowców głos zabrał burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, który nawiązał do obchodzonego Roku św. Jana Sarkandra – męczennika rodem ze Skoczowa. Jak zauważył, postać ta jest wzorem do naśladowania. „Jesteśmy ludźmi, którzy są w służbie” – dodał i przypomniał słowa Jana Pawła II z Kaplicówki o tym, jak ważne jest sumienie w podejściu do spraw i innych ludzi.

Poseł Przemysław Drabek odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Uroczystość uświetnił swym występem chór z parafii św. Małgorzaty w Bielsku-Białej Kamienicy.

Duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów ks. Marek Studenski zachęcił do naśladowania sposobu i stylu, w jakim Bóg, który stał się człowiekiem, sprawuje swoją władze nad światem.

Duszpasterstwo parlamentarzystów i samorządowców proponuje rodzaj formacji oraz wspiera duchowo osoby pełniące istotne funkcje społeczne. Jednym z najważniejszych zadań tej grupy jest integracja osób zaangażowanych w moderowanie życia społecznego z Kościołem lokalnym.