Bp Pindel: dziękujmy za św. Jana Pawła – „papieża miłosierdzia”

  • 22 października 2016, Robert Karp

Do dziękowania za św. Jana Pawła – „papieża miłosierdzia” – zachęcił bp Roman Pindel podczas sobotniej Eucharystii w żywieckiej konkatedrze. W ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w diecezji bielsko-żywieckiej odbyły się 22 października pielgrzymki do trzech kościołów jubileuszowych, w których znajdują się Bramy Miłosierdzia.

W homilii bp Pindel wyraził nadzieję, że osoby przekraczające Bramę Miłosierdzia – przypominającą o przeżywanym w Kościele roku jubileuszowym – znajdą natchnienie i inspirację do tego, by przystąpić do spowiedzi i skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a następnie, by głosić i czynić miłosierdzie zwłaszcza wobec tych, którzy nie wiedzą, czym ono jest.

Nawiązując do przeżywanego dziś liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, biskup przypomniał jak bardzo bliska papieżowi Polakowi była prawda o Bożym miłosierdziu.

„Poznać jak miłosierny jest Ojciec, uwierzyć i skorzystać z Bożego miłosierdzia i wreszcie głosić oraz czynić Boże miłosierdzie w świecie – to trzy powinności wobec prawdy o Bożym miłosierdziu, o których mówił Jan Paweł II” – wyjaśnił biskup, zwracając uwagę na ogromną spuściznę duchową i intelektualną pozostawioną przez tego Wielkiego Papieża.

„Z tego wszystkiego, co będziemy po nim wspominać, pewnie zostanie, być może najważniejsze: jego głoszenie Bożego miłosierdzia” – dodał kaznodzieja i przypomniał, że Jan Paweł II, który wprowadził w Kościele powszechnym Święto Bożego Miłosierdzia, zawierzył Bożemu miłosierdziu cały świat, a wcześniej starał się o możliwość przywrócenia Kościołowi wzywania Bożego miłosierdzia i kultu obrazu Jezusa miłosiernego.

Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Ojcu z Ewangelii Łukasza, biskup cytował m.in. papieską encyklikę „Dives in misericordia” o tym, że miłosierdzie to miłość, która przekracza „ścisłą, a czasem nazbyt wąską miarę sprawiedliwości”.

Biskup zachęcił do korzystania z konfesjonału, narzędzia Bożego miłosierdzia, oraz przyjęcia prawdy, że Bóg jest większy od ludzkiego grzechu. Na koniec zaś wezwał do głoszenia prawdy o Bogu, który jest gotowy przebaczyć największy grzech.

„Pewnie trzeba nam nie raz w naszym sercu stoczyć walkę, by zaakceptować prawdę o miłosiernym Bogu. Czy przyjąć sąsiada, który trwał w uporze i grzechu przez wiele lat? Czasami trudno nam zaakceptować, że teraz, po tym jak się on wyspowiadał, pojednał się Bogiem, bramy raju stoją dla niego otworem. Zawziętość człowieka, ochrzczonego dziecka Bożego, który sam korzysta z miłosierdzia Boga, jest przerażająca. A przecież trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat, który był umarły, znów ożył” – dodał ordynariusz. Duchowny zachęcił do przemiany serc i szukania nawet odrobiny dobra u tego, który jest na drodze do nawrócenia.

Za Janem Pawłem II biskup poprosił też o rozwijanie wyobraźni miłosierdzia i tworzenia dzieł miłosierdzia. Przypomniał, że trwałym dorobkiem pontyfikatu papieża Polaka są „liczne i strukturalne dzieła miłosierdzia”.

Proboszcz parafii żywieckiej ks. Grzegorz Gruszecki zauważył, że w żywieckiej świątyni nie tylko nominalnie funkcjonuje Brama Miłosierdzia, ale konkatedra jest Bramą Miłosierdzia, gdyż znajduje się tutaj stały konfesjonał dla wiernych całej Żywiecczyzny.

Liturgię z udziałem kilkudziesięciu księży i wiernych z dekanatów żywieckiego, łodygowickiego, jeleśniańskiego i radziechowskiego zakończyło specjalne nabożeństwo, na które złożyły się: wystawienie Najświętszego Sakramentu, rozważania, Koronka do Bożego miłosierdzia oraz błogosławieństwo eucharystyczne.

Biskupi – Roman Pindel, Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy – rozpoczęli równocześnie swoje sobotnie Msze św. w żywieckiej konkatedrze, oświęcimskim kościele św. Maksymiliana i świątyni pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Eucharystiom towarzyszyły procesyjne przejścia przez Bramy Jubileuszowe.

Prawie miesiąc wcześniej podobne uroczystości odbyły się w pozostałych jubileuszowych kościołach diecezji: w Bielsku-Białej, Skoczowie  i Andrychowie.


zyw_milosierdzie-090

zyw_milosierdzie-002

zyw_milosierdzie-004

zyw_milosierdzie-007

zyw_milosierdzie-011

zyw_milosierdzie-016

zyw_milosierdzie-027

zyw_milosierdzie-034

zyw_milosierdzie-042

zyw_milosierdzie-045

zyw_milosierdzie-049

zyw_milosierdzie-051

zyw_milosierdzie-060

zyw_milosierdzie-063

zyw_milosierdzie-066

zyw_milosierdzie-067

zyw_milosierdzie-069

zyw_milosierdzie-074

zyw_milosierdzie-077

zyw_milosierdzie-078

zyw_milosierdzie-082

zyw_milosierdzie-084

zyw_milosierdzie-091

zyw_milosierdzie-008