Bp Pindel: dziękujmy za przeszłość, prośmy o jeszcze lepszą przyszłość ojczyzny

  • 11 listopada 2017, Robert Karp

Do spojrzenia pełnego wdzięczności wobec ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcił bp Roman Pindel, który przewodniczył 11 listopada Mszy św. w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej. Biskup bielsko-żywiecki zaapelował, by szczerze podziękować za dar wolności.

Bp Pindel w homilii wezwał do dziękowania Bogu za ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności 99 lat temu. Duchowny wskazał na List św. Pawła do Rzymian jako na wzór spojrzenia eklezjolotwórczego, integrującego, mogącego być inspiracją do pełnego wdzięczności spojrzenia na ludzi, którym Polska zawdzięcza wolność.

„Za wzorem Pawła Apostoła, który potrafi z wdzięcznością patrzyć na początki Kościoła w Koryncie, w Rzymie i w innych miejscach, potrafi dostrzec ludzi, ich wartość, zasługi, dziękujemy i my w tej świątyni Bogu za darowaną nam niepodległość przed 99 laty. Dziękujemy także za ludzi o różnym statusie, różnej przynależności narodowej, religijnej i politycznej, ale przecież dążących do jednego – odzyskania niepodległości przez wspólny, wolny dom, jakim jest nasza ziemska ojczyzna” – podkreślił biskup.

Duchowny zwrócił uwagę na to, jak ważna jest modlitwa za wszystkich żyjących, którzy tworzą kształt Polski na różnym poziomie odpowiedzialności – „od prezydenta po sołtysa najmniejszej wioski”. „ Zanośmy dziękczynienie za wspaniałą przeszłość i zanośmy prośby o przyszłość – dobrą, a nawet lepszą – naszej ojczyzny” – zaapelował ordynariusz, który modlił się w asyście proboszczów kilku bielskich parafii, w tym także proboszcza wojskowej parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku-Białej i kapelana 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, ks. ppłk. Mariusza Antczaka.

W modlitwie uczestniczyli m.in. bp Paweł Anweiler, emerytowany zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz bielskiej parafii luterańskiej.

Bp Anweiler zwrócił uwagę, że dzisiejsze świętowanie nie polega tylko na wspominaniu konkretnego dnia z historii, lecz jest też „ożywczym zderzeniem się z tymi, którzy wynurzają się z 99 lat historii, jako uczący nas życia w wolności”.

„Każde nasze ‘dziś’ zobowiązuje do spoglądania twarzą w twarz w wolności, która wyłania się z niepodległości. Niepodległość bowiem jest darem dla zgłębiania treści wolności, jakie kreśli nam Boże przykazanie miłości” – stwierdził duchowny i wyjaśnił, że „Bóg dźwiga codziennie nasze ciężary, czyniąc nas w ten sposób lekkimi do unoszenia naszych myśli i czynów na rzecz wolności”. „Chce nas tak kształtować, byśmy byli siewcami wolności w całej rozciągłości życia człowieka” – dodał.

W uroczystościach udział wzięli członkowie rządu, posłowie, senatorzy, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, przedstawiciele dowództwa wojska, policji i straży pożarnej, harcerze oraz bielscy komandosi.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na pobliski cmentarz, na którym spoczywają żołnierze polegli w I i II wojnie światowej. Po modlitwie odbył się Apel Poległych z udziałem Kompanii Honorowej 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów przez delegacje, uczestniczące w obchodach święta.