Bp Pindel: jak dobrze wypełnić czas Wielkiego Postu

  • 8 marca 2018, Robert Karp

Składanie życzeń na Wielki Post ma duży sens, bo dla człowieka wierzącego jest to czas, który powinien być dobrze wypełniony – podkreślił bp Roman Pindel, który spotkał się 8 marca z dziennikarzami na konferencji prasowej w siedzibie kurii biskupiej w Bielsku-Białej. Pierwszy raz w historii ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej przesłał do wiernych za pomocą internetu specjalne słowo na okres Wielkiego Postu, życząc im szukania w tym czasie i rozpoznawania słowa Bożego w sercu oraz radości z wiary i dobrego przygotowania do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Zdaniem bp. Pindla, wielkopostny czas ma kluczowe znaczenie dla człowieka wierzącego i należy ten okres przeżyć dobrze: wypełnić modlitwą, pokutą i rozważaniami Męki Pańskiej.

„Potrzeba naprawdę Bożego błogosławieństwa, aby ten czas dobrze wypełnić” – dodał biskup, przywołując słowa Franciszka z orędzia na Wielki Post, nawiązujące do słów Mateusza Ewangelisty „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12.).

„Te słowa wydają się dobrze opisywać sytuacje, które wielu przeżywa: doświadczenie jakiegoś zła osobistego, zła, które dotyka Kościół, społeczeństwo lub ojczyznę. To powoduje, że dotychczasowe zaangażowanie człowieka nagle osłabia się” – zauważył biskup i wskazał jak ważne jest to, by uczestniczyć w wydarzeniach, które pomagają przeżyć czas wielkopostny.

„Jak już osiągniemy cel Wielkiego Postu, a jest nim Zmartwychwstanie, powinniśmy być już gotowymi do wypowiedzenia radości i dobrych życzeń dla swoich bliskich z tego powodu, że Chrystus zmartwychwstał” – podkreślił biskup.

W życzeniach umieszczonych w serwisie You Tube zachęcił m.in., by w trudnym czasie Wielkiego Postu być posłusznym Duchowi Świętemu oraz zobaczyć świat w całej jego złożoności, w którem jest miejsce na dobro, ale też dostrzegać w nim działanie Złego.

Na koniec, z okazji Dnia Kobiet, biskup złożył uczestniczkom konferencji prasowej okolicznościowe życzenia i wręczył słodycze.