Bp Pindel: jedność, jaką daje Duch Święty, jest darem trwałym

  • 1 czerwca 2020, Robert Karp

Ważniejsze od zewnętrznych znaków obecności i działania Ducha Świętego – szumu, ognia i glosolalii – są zmiany, jakie Trzecia Osoba Boska przynosi do serca człowieka – podkreślił bp Roman Pindel w rozważaniach kończących modlitwę różańcową 31 maja 2020 r. Ordynariusz powtórzył za św. Pawłem, że każdy z tych znaków wymaga rzetelnego rozeznania w świetle wiary.

Jak zaakcentował biskup, o wiele ważniejsze jest to, co Duch Święty zmienia w sposób trwały w ludziach, którzy otrzymali Jego dar. „Ta zmiana polega na tym, że człowiek może z łaską współpracować i zarazem rozwijać otrzymany dar” – zaznaczył i odwołał się do obrazu Apostołów, którzy dzięki „Darowi z wysoka” lepiej rozumieją Pismo Święte i w ten sposób mogą skutecznie ewangelizować wśród Żydów i pogan.

Biskup zwrócił uwagę, że uczniowie Jezusa dotąd przerażeni, przebywający w zamknięciu odważnie wychodzą na ulice. „Są otwarci na przyjęcie darów indywidualnych Ducha Świętego, według konkretnego powołania. Ta wspólnota zbudowana z rozmaitych osób trwa w jedności dzięki miłości, która jest pierwszym darem Ducha Świętego. Trwa, budując siebie nawzajem i przyjmując nowych członków, dlatego, że każdy z członków tej wspólnoty posługuje darem, jaki otrzymał od Ducha” – dodał biskup i wskazał, że nowe dary nadprzyrodzone sprawiają, że Apostołowie i uczniowie stają się kimś więcej – Kościołem stanowiącym jedność z Chrystusem.